Projectes propis

HARA

La Salle pensem que, des de l’escola, hem de donar respostes al moment que vivim i a les situacions futures. En l’actualitat moltes veus qualificades ens conviden a una seriosa reflexió sobre el tipus d’educació que es dóna en la nostra societat. Per això, volem atendre aquesta demanda fent una integració de la interioritat i l’educació emocional en el dia a dia mitjançant diferents tipus de dinàmiques relacionades amb el desenvolupament personal.

Aprenentatge cooperatiu

Aquesta metodologia de treball en equip ja forma part del dia a dia de les nostres aules d’infantil, primària i secundària. Preparem els alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú per que aprenguin que junts, poden aconseguir millors resultats. A la vegada aprenen diferents dinàmiques de treball en equip que els preparen per dues coses molt importants per a la vida: tothom és important; i tothom aporta ja que junts obtenim millors resultats.

Escola multilingüe - Internacionalització

La Salle Reus és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3 i el l’alemany a partir de 1r d’ESO fins Batxillerat. El projecte d’idiomes estrangers compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

Els estudis internacionals Acadèmica permeten als alumnes de La Salle cursar diverses assignatures en línia íntegrament en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues titulacions: per una banda el títol de Batxillerat català que acredita la finalització dels estudis secundaris i per l’altra el títol de High School americà.

Els alumnes de l’escola poden certificar els títols de Cambridge. A La Salle fem hores complementàries íntegrament en anglès des d’Infantil fins a l’ESO i a Secundària d’auxiliars de conversa a secundària que treballem amb els alumnes en petits grups.

Atenció a la diversitat

Volem ser un referent en un camp que és propi del nostre Caràcter Propi. Atendre als alumnes des de la seva singularitat.

L’atenció a la diversitat és un àmbit educatiu estratègic a tots els centres La Salle. En el cas de Reus aquest aspecte es materialitza en el en suport de la mestra d'educació especial, suports i desdoblaments, per a tots els alumnes que ho necessiten d’infantil i primària. A secundària es materialitza en desdoblaments i seguiment dels alumnes des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat), la COM (Comissió d’orientació i medicació) i la tutoria individual.

Escola verda

Des del mes de desembre de 2018 l’escola està certificada com Escola Verda pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’educació mediambiental sempre ha estat present a La Salle. Ara en el marc del projecte estratègic escola verda de La Salle Reus i la sensibilització de la societat en aquest àmbit ens permet fer més visible aquest treball a través de diversos projectes que no tan sols impliquen als alumnes sinó també a les seves famílies i a tota la comunitat educativa.

En aquests moments la sensibilització pel reciclatge és present a tota l’escola així com l’educació mediambiental i la sensibilització per a la reducció dels residus.

Projectes d'innovació

A La Salle Reus volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Escola 3.0

Posem la tecnologia al servei de l’aprenentatge. Els alumnes disposen de dispositius digitals per accedir a la informació i mitjançant metodologies cooperatives convertir-la en coneixement.

La tecnologia no ha de ser un objectiu en sí mateixa sinó un mitjà per treballar en xarxa i facilitar l’aprenentatge.

La tecnologia forma part de les nostres vides. A primària els alumnes disposen d'una tauleta Snappet, com a complement dels materials en paper, per realitzar activitats a l'aula. Seguir amb lo que posa de secundària.

A La Salle els alumnes de secundària treballen amb una eina que forma part de la seva vida quotidiana: l’ordinador. No estem parlant, ni de bon tros, que aquest dispositiu sigui la base i la finalitat de la seva formació en sí mateix. Però si és una potentíssima eina de consulta i de treball. Especialment en l’àmbit del treball de grup cooperatiu.

Servei comunitari

A l’escola potenciem la solidaritat amb diferents propostes, activitats i campanyes que pretenen acostar l’alumnat a les diferents realitats del nostre entorn i del nostre món. Així participem anualment en campanyes a través de les entitats locals i en el projecte solidari en favor del Tercer Món a través de Proide. També potenciem la solidaritat ajudant els companys de la mateixa escola; organitzant i participant en diferents activitats solidàries (venda de roses i llibres per Sant Jordi, encesa solidària,...); participant en campanyes que es promouen d’organismes i entitats (gran recapte, marató TV3...) o des del mateix centre (recollida d’aliments, joguines, material escolar, etc.).

Els alumnes de 4t d’ESO realitzen un projecte d’Aprenentatge Servei en el qual col·laboren amb una entitat del tercer sector per oferir un servei directe que doni resposta a le necessitats reals d’aquesta entitat. D’aquesta forma els alumnes integren continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat amb la finalitat de millorar i transformar la societat.

Robòtica

L’escola consolida un projecte transversal de robòtica com a eix vertebrador de l’aprenentatge i eina per aprendre a compartir coneixements. Aquesta matèria s’utilitza per treballar aspectes transversals com el treball cooperatiu, la presa de decisions i afavorir l’assoliment de valors com el companyerisme; a més, amb la robòtica, l’alumne se sent protagonista del seu aprenentatge ja que ha de prendre decisions fet que també afavoreix al desenvolupament de la creativitat.

La Salle Reus té implantada la robòtica a les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària amb  mestres i professors formats gràcies a la col·laboració del Campus de la Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona La Salle i amb EduEnginy. El projecte s’inicia a infantil a través de l’espai MAKER de l’NCA que té l’objectiu d’iniciar als alumnes al llenguatge computacional fent construccions, minimons, programació i orientació espacial gràcies al KIBO. A primària continua el treball amb el KIBO i es va introduint progressivament l’Scrath i el Lego WeDo. A secundària es comença treballant amb el Lego Mindstorm per acabar a primer de Batxillerat amb la impressió 3D i l'Arduino, fent servir diferents sensors en aquest cas.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website