Benvinguts a La Salle Reus

La Salle Reus és, des de la seva fundació, un referent del món educatiu de la ciutat de Reus. En aquest centre eduquem per tal que cada alumne surti de l’escola dotat de tot allò que li cal per a viure com a persona.

Oferim una educació en valors que es caracteritza per una metodologia centrada en les necessitats de l’alumne, l’autonomia responsable i l’exigència personal. Tot plegat, respectant els ritmes i capacitats de cadascú i fent ús dels avenços tecnològics i mitjans didàctics més eficaços.

L’aprenentatge de les llengües estrangeres, la robòtica, la tecnologia, l’aprenentatge cooperatiu i el treball per projectes són la base d’una escola plenament oberta als nous reptes formatius.

Benvinguts a La Salle Reus!

Alícia Fernández Sivill

Directora de La Salle Reus

Qui som

La Salle Reus és una escola amb una àmplia trajectòria al seu darrere. Des de fa dècades, treballem en la investigació, elaboració i aplicació d’una sèrie de programes que amplien i complementen la nostra oferta educativa, a la vegada que desenvolupem projectes que busquen estimular l’aprenentatge actiu dels alumnes i convertir-los en els veritables protagonistes de la seva educació.

La Salle Reus forma part d’una gran institució que té 25 centres educatius a Catalunya i està present a 80 països de tot el món.

Com totes escoles lasal·lianes, La Salle Reus ha anat evolucionat de la mà de la societat per tal d’estar al dia de les últimes innovacions pedagògiques i, així, donar resposta a les necessitats individuals de cada alumne, per tal d’ajudar-los a esdevenir persones felices, lliures i socialment compromeses.

Comunitat educativa

La comunitat educativa de La Salle Reus està plenament compromesa en la formació de persones responsables, solidàries i justes, uns valors que es viuen dia rere dia a l’escola i que són transmesos a l’alumnat.

Els germans de La Salle
que han convertit aquestes parets en casa seva i transmeten aquesta sensació de caliu a tota la comunitat escolar.

El conjunt del professorat
des de P3 fins a 2n de Batxillerat, és un gran equip humà que educa els alumnes en coneixements i valors i que, a més, està en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

El personal d'administració i serveis
sempre disposat a ajudar per tal de facilitar les relacions del dia a dia entre el centre i les famílies.

Els pares i mares dels alumnes
que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és La Salle Reus.

Gestió de la Qualitat

La Salle Reus va començar a treballar en qualitat el curs 2004/2005 i ho va fer seguint les directrius institucionals de La Salle Catalunya. L’Equip Directiu l’escola va formar una Comissió de Qualitat, els membres de la qual han anat canviant al llarg dels cursos, ara bé, tot el professorat i el personal de l’escola hi està implicat.

El mes de gener de 2011 La Salle Reus va obtenir la certificació segons la norma ISO 9001:2008. A partir d’aquí, cada any es renova el segell de Qualitat mitjançant auditories internes i externes per garantir el bon manteniment del nostre sistema de gestió de Qualitat.

La nostra Política de Qualitat manté la intenció de donar resposta a les necessitats educatives de la societat en la que estem immersos, oferint un servei educatiu de qualitat i cercant una millora contínua d’aquest servei a la societat.

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website