Educació primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Aquest curs 2022/2023 ha entrat en vigor a totes les aules de Primària el Nou Context d’Aprenentatge (NCA), una innovadora proposta metodològica basada en diferents moments d’aprenentatge.

Es tracta d'un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, transversal, instrumental, social, adaptatiu i, al mateix temps, contextualitzat en cada una de les obres educatives de La Salle.

El curs 2020/2021, seguint amb l’aposta per atendre la diversitat, es va introduir a les classes de Primària una nova eina de treball: les Snappets. Es tracta d’unes tauletes amb les quals s’atén la diversitat de nivells a l'aula, es detecten i tracten les necessitats educatives individuals i es promou la interacció col·laborativa: els nens s'ajuden entre ells i aprenen dels seus errors.

Tens dubtes sobre el funcionament de l'Educació Primària a La Salle Reus? Consulta l'apartat de preguntes freqüents.

L’educació primària és una etapa de l’educació bàsica amb una durada de sis cursos que té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes els elements necessaris que els permetin l’adquisició de les competències bàsiques, desenvolupant les seves capacitats per assolir l’èxit escolar. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació fonamentada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor així com continuar aprenent al llarg de la vida.  

Treballem amb un estil pedagògic centrat en l’alumne tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, seguint el currículum marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat i amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu i en grup és prioritari. La proximitat de cada un dels educadors, amb la tutoria individual i en grup, amb els alumnes, permet incidir eficaçment en les característiques i situacions personals. 

Continguts clau

Hem de tenir present que el món està canviant constantment i l’educació necessita adaptar-se. Per això a La Salle hem creat NCA (Nou Context d’Aprenentatge) una innovadora forma de pedagogia que pretén formar els infants desenvolupant els seus talents i fent-los competents per a construir el seu propi futur. 

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari
  És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Programes pedagògics propis de Primària

Robòtica

La Salle Reus té implantada la robòtica a les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària amb mestres i professors formats gràcies a la col·laboració del Campus de la Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona La Salle i amb EduEnginy.

El projecte s’inicia a infantil a través de l’espai MAKER de l’NCA que té l’objectiu d’iniciar als alumnes al llenguatge computacional fent construccions, minimons, programació i orientació espacial gràcies al KIBO. A primària continua el treball amb el KIBO i es va introduint progressivament l’Scrath i el Lego WeDo.

Atenció a la diversitat

El curs 2019/2020, seguint amb l’aposta per atendre la diversitat, s’ha introduït una nova eina de treball, les Snappets. Es tracta d’unes tauletes amb les quals s’atén la diversitat de nivells a l'aula, es detecta i tracta les necessitats educatives individuals i promou la interacció col·laborativa: els nens s'ajuden entre ells i aprenen dels seus errors.

Per altra banda, amb l’ Associació Asperger–TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp) s’ha iniciat el programa Patis Actius. L’objectiu principal del qual és convertir els temps d’esbarjo en una estona lúdica e inclusiva a la neuro-diversitat.

Escola multilingüe

Creiem en la immersió lingüística com a element de cohesió social, amb el català com a llengua vehicular, i apostem per la promoció de la llengua anglesa en totes les etapes educatives, impartint quatre hores setmanals en anglès.

Així mateix l’escola ofereix la possibilitat d’examinar-se en el propi centre dels Cambridge Young Learners Exams (Starters, Movers and Flyers).

Adaptats a les noves tecnologies

Som un centre tecnològicament equipat i en el que posem la tecnologia al servei del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Disposem de PDI’s a totes les aules, aules d’informàtica, snappets i disponibilitat de portàtils (molt important per poder fer recerca i consulta per projectes i/o les matèries).

Treball en equip del professorat

Els mestres estan organitzats en nivells educatius i compten amb reunions de nivell i secció per poder organitzar millor els continguts, activitats i objectius comuns.

També es dóna atenció a través d’entrevistes i reunions personals als pares/mares dels/les alumnes per a fer un bon seguiment: reunions de pares d’inici de curs, de pares delegats de classe, entrevistes amb tutors i especialistes…

Una escola oberta

Volem que l’aprenentatge sigui actiu, per això els alumnes tenen contacte directe amb la realitat que els envolta. Fan sortides trimestrals que combinen l’aprenentatge, amb el lleure i la convivència i també treballen la integració amb la ciutat, amb visites a llocs emblemàtics i la participació en múltiples iniciatives ciutadanes de caire cultural i lúdic.