Oferta educativa

Educació primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Què és el que fa diferent a La Salle Reus?

El curs 2019/2020, seguint amb l’aposta per atendre la diversitat, es va introduir a les classes de Primària una nova eina de treball: les Snappets. Es tracta d’unes tauletes amb les quals s’atén la diversitat de nivells a l'aula, es detecten i tracten les necessitats educatives individuals i es promou la interacció col·laborativa: els nens s'ajuden entre ells i aprenen dels seus errors.

Tens dubtes sobre el funcionament de l'Educació Primària a La Salle Reus? Consulta l'apartat de preguntes freqüents.

L’Educació Primària forma part base educativa del nostre centre. Som una escola de tres línies on els alumnes poden estudiar entre els 6 i els 12 anys.
L’Etapa d’Ensenyament Obligatori de Primària està estructurada en sis nivells educatius diferents que són: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.
Aquesta etapa educativa compta amb un Cap d’Estudis (responsable de coordinar i impulsar les activitats i organització dels alumnes d’Infantil i Primària).

Continguts clau

Cada cicle educatiu es caracteritza per uns trets específics de vital importància. Així doncs, a Primària es prioritza l’aprenentatge de la lectoescriptura, el càlcul, els hàbits de treball i els hàbits d’estudi.

El nostre model es basa en l'innovació pedagògica. Els alumnes comencen a treballar per projectes, de manera cooperativa, tenint present les intel·ligències múltiples i la interioritat amb el programa HARA. Tots els nivells educatius estan lligats coherentment amb el Programa DESTÍ, programa propi dels centres La Salle. Aquest programa conté uns subprogrames distribuïts i seqüenciats de la següent manera:

  • 1r i 2n d’EP. Xarxes neuronals, Irati (mapes conceptuals), Circuits i Crea.
  • 3r i 4t d’EP. Crea i Irati (mapes conceptuals i infografies).
  • 5è i 6è. Irati (Infografies i organigrames) i Idear.

Programes pedagògics propis de Primària

El programa Programa Destí es desenvolupa per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.

Projecte Lector

Programa de lectura eficaç per desenvolupar les capacitats lectores, la motivació i el gust per la lectura.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat, per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Robòtica

Durant el curs 2018/2019, La Salle Reus va incorporar la robòtica entre les activitats curriculars que desenvolupen els nens i nenes de 1r i 4t. El curs 2019/20 es va implementat també a 2n i 5è. I el curs 2020/21 s'ha d'implementat a 3r i 6è, completant així tota l'etapa de Primària. Els alumnes de 1r i 2n treballen amb el robot KIBO, un kit robòtic que permet programació tangible, sense ordinador, i sense necessitat de comprensió lectora.

D’altra banda, els de 3r i 4t treballen amb Scratch Jr i Scratch, on creen històries interactives, jocs i programacions, i els de 5è i 6è treballen amb el Lego-wedo els nens i poden construir 12 models amb sensors simples i un motor que es connecta als seus ordinadors.

Atenció a la diversitat

El curs 2019/2020, seguint amb l’aposta per atendre la diversitat, s’ha introduït una nova eina de treball, les Snappets. Es tracta d’unes tauletes amb les quals s’atén la diversitat de nivells a l'aula, es detecta i tracta les necessitats educatives individuals i promou la interacció col·laborativa: els nens s'ajuden entre ells i aprenen dels seus errors.

Per altra banda, amb l’ Associació Asperger–TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp) s’ha iniciat el programa Patis Actius. L’objectiu principal del qual és convertir els temps d’esbarjo en una estona lúdica e inclusiva a la neuro-diversitat.

Escola multilingüe

Creiem en la immersió lingüística com a element de cohesió social, amb el català com a llengua vehicular, i apostem per la promoció de la llengua anglesa en totes les etapes educatives, impartint quatre hores setmanals en anglès.

Així mateix l’escola ofereix la possibilitat d’examinar-se en el propi centre dels Cambridge Young Learners Exams (Starters, Movers and Flyers).

Avaluació

L’avaluació de l’alumnat és contínua i global. A banda dels informes oficials marcats per la normativa vigent, el centre ofereix a les famílies un informe cada trimestre al llarg del curs on es contemplen aspectes personals i de relació, que complementen els aspectes pròpiament de contingut.

Treball en equip del professorat

Els mestres estan organitzats en nivells educatius i compten amb reunions de nivell i secció per poder organitzar millor els continguts, activitats i objectius comuns.

També es dóna atenció a través d’entrevistes i reunions personals als pares/mares dels/les alumnes per a fer un bon seguiment: reunions de pares d’inici de curs, de pares delegats de classe, entrevistes amb tutors i especialistes…

Una escola oberta

Volem que l’aprenentatge sigui actiu, per això els alumnes tenen contacte directe amb la realitat que els envolta. Fan sortides trimestrals que combinen l’aprenentatge, amb el lleure i la convivència i també treballen la integració amb la ciutat, amb visites a llocs emblemàtics i la participació en múltiples iniciatives ciutadanes de caire cultural i lúdic.