Actualitat

Notícies i activitats de l'escola

Oferta educativa

A La Salle Reus els alumnes poden
cursar les etapes educatives d'Infantil,
Primària, ESO i Batxillerat.

Descobreix l'escola

Som una institució dedicada a l’educació
amb més de 300 anys d’història i present arreu
del món, a 80 països i als cinc continents.

Projecte educatiu

A La Salle Reus es respecten els ritmes
i capacitats de cadascú, fent ús dels avenços
tecnològics i mitjans didàctics més eficaços.

Pastoral de La Salle

La Salle Reus fomenta la formació de valors,
com la responsabilitat o l’honestedat, i una educació
moral per promoure fraternitat, solidaritat i justícia.

Projecte propis

Volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge.

T'explico una cosa? M'agrada molt anar al meu cole. M'ho passo molt bé!

Nou Context

d'aprenentatge

Transformant l'educació, transformem el món.

La Salle al món

Tradició

Anys de tradició educativa

Paisos

Països

Centres

Centres a Catalunya

Universitats

Universitats

Centres al mon

Centres a tot el món

Alumnes

Alumnes