Batxillerat dual

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual.

Quan finalitzen els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual obtenen la mateixa titulació que els estudiants nord-americans que finalitzen la High School, un títol que està reconegut a tots els països i a totes les universitats del món.

Preparant estudiants per al món del segle XXI

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual.

Aquest programa l’ha creat Academica Corporation per tal de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes.

Ensenyament en anglès

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

Aprenentatge virtual

La Institució Hoover de la Universitat d’Stanford va predir que, l’any 2019, el 50% dels cursos de secundària s’oferirien a través d’aprenentatge virtual. El nostre programa ajuda a preparar els estudiants per formar part d’aquest món emergent, en el qual el domini de les noves tecnologies és imprescindible.

Totes les assignatures les imparteixen professors qualificats i competents. Els alumnes podran comunicar-se amb ells a través de correu electrònic, telèfon, pissarra electrònica, missatgeria instantània i vídeo conferència.

Intercanvi cultural

L’intercanvi cultural s’inicia des del mateix moment en què els estudiants comencen el curs, redacten els seus informes i es comuniquen amb els seus professors nadius en anglès, idioma vehicular durant tot el programa. Així, el Diploma Dual prova també la capacitat del diplomat per treballar en ambients multiculturals i diferents al seu entorn habitual, desenvolupant la seva capacitat d’adaptació i flexibilitat, qualitats indispensables per als professionals del futur.

A banda, els estudiants que desitgin un intercanvi cultural intensiu per practicar l’anglès, podran optar a programes d’intercanvi.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website