Educació secundària

A l’ESO tenim com a objectiu que els nois i noies actuin de forma responsable i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar integralment com a persones.

A l’ESO, a La Salle Reus ens avalen els excel·lents resultats en les competències bàsiques, l’elevat percentatge de promoció i titulació dels alumnes i la satisfacció dels alumnes de pertànyer a la nostra escola. Tot això és fruit de:

  • El bon clima de treball a les nostres aules.
  • L’ordre i disciplina que ens caracteritza.
  • L’ús racional de les noves tecnologies.
  • L’atenció personalitzada als alumnes.
  • L’acció tutorial, el contacte dels professors amb les famílies i el seguiment curós del rendiment acadèmic.

Apostem per l’aprenentatge de l’anglès

De manera progressiva, els alumnes de tots els cursos d’ESO de La Salle Reus estudiaran més d’un terç de la seva jornada lectiva en anglès. Aquest pla s’ha desenvolupat fins a 4t d’ESO de manera que s’imparteixen un ampli i variat ventall de matèries complementàries en anglès: Computer Talk, Discovering Reus, Robotics Design Process, What’s the craic i Road to CB.

Paral·lelament, oferim els serveis de la nostra escola d’idiomes.

Estades a l’estranger

Directament relacionat amb l’aprenentatge de l’anglès, s’ofereixen colònies en anglès per als alumnes de 1r i 2n i estades a Irlanda per als alumnes de 3r. Aquestes estades a l’estranger es realitzen durant el curs escolar i l’alumnat alterna les classes en una escola britànica amb la convivència amb una família de parla anglesa.

A més, els alumnes tenen la possibilitat d’ampliar els seus coneixements en llengua anglesa amb una experiència vivencial durant el mes de juliol a un campus universitari anglès, on combinen classes, sortides culturals i activitats lúdiques.

Batxillerat dual

A partir de 2n d’ESO, l’alumnat pot començar a cursar les primeres matèries del Batxillerat Dual

Programes innovadors

A Secundària continua el Programa DESTI amb el Programa FAIG de treball d’investigació cooperatiu. Es tracta d’un sistema de resolució de problemes segons el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar, Resultats), que utilitza diverses tècniques de gestió de la informació: boxes, six&six, DAFO, mindmaps, Ishikawa, etc.

Els projectes FAIG que realitzem són: Descobrim Reus (1r), Robòtica (2n), Emprenedoria en anglès (3r) i Aprenentatge i servei comunitari (4t).

A banda, també segueix el Programa HARA d’interioritat i es potencien les activitats de lleure, com ara sortides trimestrals o els intercanvis, perquè tenim clar que el procés de formació de les persones no es desenvolupa només a classe.

Aposta per l’emprenedoria

L’emprenedoria és un dels pilars bàsics del nostre centre, i en aquesta línia oferim matèries optatives d’iniciació i d’ampliació per als joves amb esperit emprenedor, com també projectes relacionats amb aquest àmbit.

Un col·legi de ciutat

La Salle Reus és un centre educatiu arrelat a la ciutat i és molt habitual que els seus alumnes participin en les activitats pròpies organitzades a Reus com ara Sant Jordi, Santa Cecília, actes de Nadal…

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Secundària.
Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website