Preguntes freqüents

Generals

Si es vol inscriure un alumne/a per al curs següent, quina és la primera passa que s’ha de donar?

Passar per la secretaria del col·legi, o telefonar-hi, per manifestar aquest interès. Prendrem nota i us avisarem de cara a la jornada informativa i sessió de portes obertes que es realitzi abans d’iniciar el període de preinscripció. Generalment, el Departament d’Ensenyament fixa el calendari dins del primer trimestre de l’any. A partir d’aquí, primer es gestiona la preinscripció per a Educació Infantil de 2n cicle, Primària i Secundària Obligatòria. 

Si un alumne/a vol sol·licitar beca per al curs següent com ho ha de fer? De quins tipus de beca pot gaudir?

Coincidint amb les acaballes del curs, i a vegades fins i tot durant el període de vacances d’estiu, apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) les convocatòries de beques per sol·licitar un ajut per al curs següent.

Tipus de beques:

  • Beca d'ajut per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu - Poden demanar aquests ajuts les famílies amb alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. A part d'aquest requisit general, hi influeix també la situació social i econòmica familiar.

El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).

Generalment, a finals de setembre acaba el termini de presentació.

Quin és l'horari de secretaria-administració per aquest curs?

Durant tot el curs escolar, la secretaria-administració romandrà oberta en horari d'atenció al públic, de 8 a 12.00 hores i de 16.30 a 17.30 hores.

Si un alumne es fa mal dins el col·legi i precisa atenció mèdica...

Tot aquell alumnat que precisi atenció professional del centre mèdic ha de passar prèviament per la secretaria-administració per sol·licitar el comunicat d'accident necessari. En cas contrari, és a dir, si l'alumne/a assisteix pel seu compte al centre mèdic sense haver demanat el comunicat d'accident, el col·legi es pot no fer responsable del cost de l'atenció mèdica.

Els pares o les persones que aquests designin, seran els responsables de dur el seu fill/a al centre mèdic, a excepció d’una urgència clara, en què s’actuarà sempre d’acord amb les indicacions dels pares.

D'altra banda, els alumnes lesionats han de comunicar a secretaria-administració que s'han fet mal, per molt lleu que en un primer moment els sembli la lesió i encara que en aquest instant no precisi atenció del centre mèdic.

Educació Infantil

Quin horari fan els alumnes d'Educació Infantil?

De dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.

Teniu servei d’acollida? 

Sí, de 7.30 a 9 hores.

Els alumnes porten bata i/o uniforme?

Els alumnes porten bata, però no hi ha uniforme escolar. La bata es pot comprar a través de la botiga online de l'escola. També han de portar una segona bata per fer activitats de pintura, que es pot escollir lliurement (preferiblement que sigui de plàstic).

A Educació Física, els alumnes han de portar el xandall de l’escola?

Sí, a Educació Física els alumnes han d'usar el xandall de l’escola, que es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

Quins llibres i material escolar necessiten els alumnes?

Setmanes abans de l'inici del curs escolar, a la web de l’escola es publica el material i els llibres que es necessiten per a cada curs. Tot el material es pot comprar a través de la pàgina web de l'escola.

La motxilla ha de ser obligatòriament la de l’escola?

Sí. Recomanem brodar-la a la part del davant per tal que el nens reconeguin fàcilment la seva. Es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

Com puc comunicar-me amb el tutor/a del meu fill/a?

A la reunió d’inici de curs s’informa del correu electrònic de contacte del tutor/a. Les famílies es poden adreçar sempre que sigui necessari al tutor mitjançant un missatge al correu o a l’agenda escolar.

L’escola té cuina propia o és catering?

L’escola té cuina pròpia on s’elaboren els dinars de cada dia, amb productes de proximitat. Tot regulat i controlat per una dietista.

Els alumnes que es queden a dinar, fan migdiada?

Únicament els infants d'EI3.

L'escola organitza activitats extraescolars?

El centre ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars que es poden consultar a la pàgina web de l'escola.

Es fan extraescolars al migdia?
Sí, a excepció d'EI3 que només s'ofereixen a la tarda.

Assignatures i activitats a classe

Els alumnes d'Infantil fan informàtica? 
Sí, a tots els cursos.

I robòtica?
Sí, a tots els cursos.

Es fan excursions i colònies?
Cada trimestre es fa una sortida i van de colònies dos dies (passen una nit fora de casa).

Quantes hores d’anglès fan a la setmana? 
En total, fan tres hores i mitja d'anglès a la setmana des d'EI3 a EI5.

Es lliuren informes de notes?
Les famílies reben tres informes, un al gener, març i juny.

Hi ha especialista NEE i es fa suport dins de l'aula?

L'escola disposa d'una mestra d’educació especial i a les aules es fa suport per poder detectar les necessitats de cada alumnes.

Educació Primària

Quin horari fan els alumnes d'Educació Primària?

De dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.

Teniu servei d’acollida? 

Sí, de 7.30 a 9 hores.

Els alumnes porten bata i/o uniforme?

Els alumnes de 1r a 6è porten bata, però no hi ha uniforme escolar.

A Educació Física, els alumnes han de portar el xandall de l’escola?

Sí, a Educació Física els alumnes han d'usar el xandall de l’escola, que es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

Quin material escolar necessiten els alumnes?

Setmanes abans de l'inici del curs escolar, a la web de l’escola es publica el material i els llibres que es necessiten per a cada curs. Tot el material es pot comprar a través de la pàgina web de l'escola.

Com puc comunicar-me amb el tutor/a del meu fill/a?

A la reunió d’inici de curs s’informa del correu electrònic de contacte del tutor/a. Les famílies es poden adreçar sempre que sigui necessari al tutor mitjançant un missatge al correu o a l’agenda escolar.

L’escola té cuina propia o és catering?

L’escola té cuina pròpia on s’elaboren els dinars de cada dia, amb productes de proximitat. Tot regulat i controlat per una dietista.

L'escola organitza activitats extraescolars?

El centre ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars que es poden consultar a la pàgina web de l'escola.

Es fan extraescolars al migdia?
Sí.

Assignatures i activitats a classe

Els alumnes de Primària fan robòtica?
Sí, a tots els cursos.

Es fan excursions i colònies?
El 1r i 3r trimestre es fa una sortida. El segon timestre es fan colònies de dos/tres dies segons el curs.

Quantes hores d’anglès fan a la setmana? 
En total, fan 4/5 hores (entre les curriculars i no-curriculars) d'anglès a la setmana de 1r a 6è.

Es lliuren informes de notes?
Les famílies reben tres informes, un al final de cada trimestre.

Hi ha especialista NEE i es fa suport dins de l'aula?

L'escola disposa d'una mestra d’educació especial i a les aules es fa suport per poder detectar les necessitats de cada alumnes.

Educació Secundària

Quin horari fan els alumnes d'Educació Secundària?

Dilluns, dimarts i dijous: de 8 h a 13.15 h i de 15 h a 17 h.
Dimecres i divendres: de 8 h a 14.15 h.

Els alumnes porten bata i/o uniforme?

Els alumnes de Secundària no porten bata ni uniforme escolar. Únicament es demana que vagin vestits correctament.

A Educació Física, els alumnes han de portar el xandall de l’escola?

Sí, a Educació Física els alumnes han d'usar el xandall de l’escola, que es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

On es compren els llibres?

Al mes de juny, l’escola publica la relació de llibres per a cada curs. Les famílies poden comprar els llibres a través del web de l’escola i a l’inici del curs, al setembre, els alumnes troben els llibres a l’aula. El material didàctic que s’utilitza a Secundària consta de llibres de text i llicències digitals.

Hi ha alguna plataforma digital per a treballar?

La plataforma digital Sallenet és una eina més de treball. Els professors pengen recursos didàctics i materials diversos a la plataforma que els alumnes han de treballar. A la matèries d’àmbit científic s’utilitza la plataforma Science Bits.

Quin material escolar necessiten els alumnes?

Els alumnes de Secundària necessiten els llibres, fulls, ordinador i estoig. El primer dia de curs de cada assignatura, el professor/a especifica als alumnes el material necessari i els criteris d’avaluació de l’assignatura.

A l'ESO es necessita tenir ordinador propi?

Sí, els alumnes necessiten un ordinador que faran servir cada dia. Pot ser un notebook, una tablet o un ordinador portàtil. Cada any l'’escola ofereix la possibilitat de comprar un dispositiu portàtil a les famílies que ho sol·liciten.

 

A l'ESO es fan exàmens?

Cada trimestre els alumnes tenen dos parcials distribuïts en dues setmanes i cada trimestre la distribució és la mateixa. A més, també s’avalua la competència personal i social i la competència TIC. Al final de cada trimestre hi ha un butlletí de notes. Si no fan l’examen es pot recuperar sempre que es porti la justificació corresponent.

Les matèries optatives són anuals o trimestrals?

Fins ara, els alumnes triaven quina matèria optativa volien cursar, per tant, era una matèria que durava tot el curs. A conseqüència de la pandèmia, els grups bombolla de les classes no es poden barrejar, per tant, mentre duri aquesta situació d'excepcionalitat, els alumnes cursen matèries optatives trimestrals que van rotant cada trimestre. L’única matèria anual és l’Alemany.

Quin perfil han de tenir els alumnes que trien l'assignatura d’Alemany?

Els alumnes que volen cursar Alemany com a matèria optativa han de ser alumnes amb especial estima pels idiomes i tinguin inquietud per aprendre una nova llengua. Per a facilitar l’aprenentatge d’aquesta llengua, els alumnes cursen Alemany durant els quatre cursos d’ESO.

Com s’apliquen les normes de convivència i disciplina?

La disciplina a l’ESO és un dels punts més importants. Des del centre es treballen molt els hàbits i es fomenta el respecte entre els companys i professors. Les faltes de disciplina es divideixen en faltes lleus, que es van acumulant i els alumnes van rebent les sancions que pertoquen, i les faltes greus, que tenen una sanció determinada per la Comissió de Disciplina. En ambdós casos, l’escola informa a la família quan el seu fill ha comès una falta lleu o greu.

Com puc comunicar-me amb el tutor/a del meu fill/a?

A la reunió d’inici de curs s’informa del correu electrònic institucional del tutor/a. Les famílies es poden adreçar sempre que sigui necessari al tutor mitjançant un missatge al correu o a l’agenda escolar.

L’escola disposa servei de menjador per a Secundària?

Sí, els alumnes es poden quedar a dinar al menjador de l’escola. El menú és d’elaboració pròpia.

Batxillerat

Quin horari fan els alumnes de Batxillerat?

Tots els dies de 8.00 a 14.15 hores.

Quantes línies té el Batxillerat?

Dues.

A la matèria d’Educació Física, els alumnes de 1r de batxillerat han de portar algun tipus de material i/o roba?

Sí, han de portar la samarreta d’Educació física de l’escola.

A Batxillerat es necessita portar ordinador propi?

Sí, ja que algunes de les matèries les treballem amb llicències digitals.

Com s’organitzen els exàmens?

Els controls parcials es realitzen en horari de cada matèria.
Els controls finals s’organitzen en ‘setmana d’exàmens’ (s’acostumen a fer dos controls per dia i s’aturen les classes).

L’alumnat té la possibilitat d’apujar nota de les matèries a final de curs, per tal de millorar-la?

Sí, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

Es pot canviar d’itinerari o alguna matèria de modalitat, una vegada s’ha iniciat el curs?

Sí, es deixa de marge tota la 1a avaluació per permetre canvis de matèries i/o itineraris.

A Batxillerat hi ha normes de disciplina?

Sí, hi ha normes bàsiques de convivència que es treballen a principis de cada curs en sessions de tutoria grupal.
El valor de la puntualitat es tracta de manera especial.

Es fa seguiment de l’alumnat des de tutoria?

Sí, d’acord amb el nostre caràcter propi és dels aspectes més importants. Es realitza una tutoria individual de presa de contacte, coneixença i validació de l’itinerari a principi de curs. Els tutors i les tutores disposen de dues hores setmanals per atendre l’alumnat en totes les seves necessitats, tant acadèmiques com personals. A més, disposem de la Comissió d’Orientació i Mediació per als alumnes que ho necessitin.

Com s’organitza el Treball de recerca?

Cada alumne/a té un/a tutor/a que en fa un seguiment exhaustiu. Es realitzen sessions de tutoria a 1r de Batxillerat per orientar-los. Es dona molta importància al fet que val un 10% de la nota de Batxillerat.

El Treball de Recerca es comença a 1r o a 2n de Batxillerat?

Es comença a 1r de Batxillerat i es treballa la part pràctica durant l’estiu.

Quines altres activitats es realitzen a part de les estrictament acadèmiques?

Tenim convenis amb universitats, tallers i xerrades cientificotecnològics, humanístics i socials; participem a les Olimpíades científiques i també en programes tecnològics, d’emprenedoria i arquitectura; assistim a representacions teatrals amb el nostre alumnat fora de l’horari lectiu; incentivem els alumnes a participar en certàmens literaris; participem en el programa de miniempreses amb Junior Achievement i, entre d’altres, oferim jornades de convivència i coaching motivacional.
A més, a 1r de Batxillerat es fa la Tuna i el viatge de fi d’estudis, i a 2n de Batxillerat fem l’Acte del finalista.

Laboratori

El centre disposa de laboratoris per a les matèries de modalitat més experimentals?
Sí, tenim el laboratori de química, el de física, el de biologia i també el laboratori digital.

Què es fa en el laboratori digital?
L’alumnat pensa, dissenya, imprimeix amb les impressores 3D el projecte i el completa amb l’Arduïno.

Batxillerat Dual

Hi ha Batxillerat Dual?
Sí, el Batxillerat Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne/a i el nord-americà.

Aquest Diploma Dual es pot començar i acabar al llarg dels dos cursos del Batxillerat?
Sí. Els nostres alumnes de l’ESO el poden començar a 2n, però els alumnes nous que venen a cursar el Batxillerat al nostre centre el poden iniciar a 1r de Batxillerat.

Si necessito quedar-me a dinar, el centre disposa de menjador escolar?

Sí.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website