La Salle Reus va començar a treballar en qualitat el curs 2004/2005 i ho va fer seguint les directrius institucionals de La Salle Catalunya. L’Equip Directiu l’escola va formar una Comissió de Qualitat, els membres de la qual han anat canviant al llarg dels cursos, ara bé, tot el professorat i el personal de l’escola hi està implicat.

El mes de gener de 2011 La Salle Reus va obtenir la certificació segons la norma ISO 9001:2008. A partir d’aquí, cada any es renova el segell de Qualitat mitjançant auditories internes i externes per garantir el bon manteniment del nostre sistema de gestió de Qualitat.

La nostra Política de Qualitat manté la intenció de donar resposta a les necessitats educatives de la societat en la que estem immersos, oferint un  servei educatiu de qualitat i cercant una millora contínua d’aquest servei a la societat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website