L’alumnat de Batxillerat: coneguem-nos!

Fa una setmana que ha començat el curs per a l’alumnat de Batxillerat i els que inicien primer s’han trobat amb companys nous a l’aula, alumnes arribats d’altres centres que han escollit el nostre per realitzar-hi l’última etapa de l’ensenyament reglat. Els nois i noies de la casa també s’han trobat compartint classe amb companys de l’ESO amb qui havien conviscut molt poc. És per això que una de les primeres dinàmiques de tutoria ha consistit a relacionar-se els uns amb els altres dins de l’aula per anar trobant alumnes que reunissin les característiques que figuraven en una taula que havien elaborat les tutores. Aquesta activitat els ha servit per gaudir d’una estona de distensió, tombar per la classe, riure, compartir informació i assolir l’objectiu proposat: conèixer-se una mica més i relacionar-se entre ells.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website