Tutoria grupal a 1r de Batxillerat per fomentar la socialització i noves fórmules

A 1r de Batxillerat han començat les sessions de tutoria grupal fora de l’aula i compartint experiències. Ha anat tot l’alumnat al jardí i, orientats per les tutores, han realitzat una dinàmica que tenia com a finalitat eliminar estereotips i fomentar l’entesa entre ells, al marge de les diferències i/o els prejudicis.  

Inicialment se’ls ha demanat que s’agrupessin entre ells segons les seves preferències, grups d’amics, companys amb qui se sentien més còmodes… Quan els grups han estat formats, han començat a presentar-los condicionants, pensats perquè establissin agrupaments diversos que no tinguessin a veure ni amb la procedència ni amb el gènere ni amb els grups habituals d’amistats i relació. Alguns agrupaments que s’han proposat han estat: alumnes a qui agrada matinar i alumnes a qui no; alumnes que practiquen esport i altres que no en fan; alumnes que toquen un instrument i alumnes que no; alumnes que no han begut mai alcohol i alumnes que sí, etc. 

Amb aquesta pràctica es persegueix trencar els esquemes preestablerts i fer que es relacionin a partir dels interessos comuns. Se’ls parla de la importància de la socialització i se’ls invita a proposar noves fórmules d’agrupament. Esperem que els hagi estat útil!