Treballant la luminescència i la bioluminescència al laboratori de l’escola

Els alumnes de la matèria de ‘Reptes en física i química’ han realitzat una pràctica de laboratori per tal d’observar fenòmens de luminescència, com són la bioluminescència i la quimioluminescència; i han elaborat un projecte per a comprovar si alguns plantes, concretament unes margarides, poden tenir propietats fluorescents a l’ultraviolat.