Reptes matemàtics amb materials reciclats a 1r de Primària

Ara que a 1r de primària ja tenen assolida la mecànica de la suma, la resta i la suma portant-ne, poden practicar de forma lúdica i manipulable amb materials reciclats, de manera que, de pas, ajuden el planeta.

Així doncs, els infants treballen de forma cooperativa i, per parelles. A més, participen en un repte per veure quina parella resol més operacions correctament i en menys temps.

S’ho passen molt bé aplicant els coneixements i les estratègies de càlcul que han anat aprenent al llarg del curs. Els encanta sumar i restar!