Programes d’innovació

A La Salle la persona és el més important. Atenem les necessitats acadèmiques i personals dels nostres alumnes en un ambient acollidor del qual participa tota la Comunitat Educativa.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

La Salle Reus desenvolupa el programa d’innovació DESTÍ, acrònim de desenvolupament i estimulació de les intel·ligències. Aquest projecte és propi dels centres La Salle de tota la península ibèrica i es treballa  des de P3 fins a quart de secundària. Està format per un conglomerat de subprogrames que complementen l’oferta educativa. Amb l’objectiu d’estimular l’alumnat a partir de les necessitats educatives i de l’entorn en les etapes educatives d’infantil, primària i secundària obligatòria.

HARA

La Salle pensem que, des de l’escola, hem de donar respostes al moment que vivim i a les situacions futures. En l’actualitat moltes veus qualificades ens conviden a una seriosa reflexió sobre el tipus d’educació que es dóna en la nostra societat. Per això, volem atendre aquesta demanda fent una integració de la interioritat i l’educació emocional en el dia a dia mitjançant diferents tipus de dinàmiques relacionades amb el desenvolupament personal.

Projecte Lector

A l’ etapa d’ educació infantil iniciem un treball de consciència fonològica ( els nens i nenes que tenen consciència dels fonemes es mouen amb més facilitat en l’aprenentatge de la lectura i escriptura). L’ aula és un espai per parlar i escoltar, amb les activitats de consciencia fonològica afavorim l’ expressió oral.

La Salle ha desenvolupat un mètode propi d’aprenentatge de la lectura i compta amb uns materials específics dirigits a la consecució de dos objectius bàsics: desenvolupar la capacitat lectora dels alumnes i despertar en ells el gust per la lectura.

L’aprenentatge lector, com qualsevol altre tipus d’aprenentatge, requereix la utilització de tècniques apropiades destinades a aconseguir allò que pretenem aconseguir: lectors eficaços.

No podem despertar en els infants el plaer de llegir si abans no hem aconseguit d’ells un domini de l’acte lector.

El domini del llenguatge i, especialment, de l’acte lector, són pilars bàsics per a l’educació de les persones. Si els alumnes no aprenen i no gaudeixen llegint, tots els aprenentatges escolars.

Des de la biblioteca de l’escola s’ha impulsat un projecte per impulsar el gust per la lectura. Aquest projecte consisteix en llegir una estona diària el llibre que a cadascú li agrada. Tots els alumnes de l’escola, des de segon de primària i fins a quart de secundària dediquen 20 minuts diaris a la lectura plaent. L’augment d’hores de lectura ha comportat un augment exponencial del nombre de lectors actius a l’escola. Així com una millora de la comprensió lectora i actituds d’intercanvi de llibres o recomanacions entre els diferents alumnes. Sempre amb la supervisió dels professors.

Aprenentatge cooperatiu

Aquesta metodologia de treball en equip ja forma part del dia a dia de les nostres aules d’infantil, primària i secundària. Preparem els alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú per que aprenguin que junts, poden aconseguir millors resultats. A la vegada aprenen diferents dinàmiques de treball en equip que els preparen per dues coses molt importants per a la vida: tothom és important; i tothom aporta ja que junts obtenim millors resultats.

Escola multilingüe - Internacionalització

La Salle Reus és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3 i el francès a partir de tercer de primària. El projecte d’idiomes estrangers compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

Els estudis internacionals Acadèmica permeten als alumnes de La Salle cursar diverses assignatures en línia íntegrament en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues titulacions: per una banda el títol de Batxillerat català que acredita la finalització dels estudis secundaris i per l’altra el títol de High School americà.

L’escola s’imparteixen en anglès les matèries de ciències naturals des de primària fins a segon de secundària i la matèria de ciències socials als darrers dos cursos de secundària.

Els alumnes de l’escola poden certificar els títols de Cambridge. A La Salle disposem d’auxiliars de conversa i realitzem testos anuals de coneixement d’anglès.

Atenció a la diversitat

Volem ser un referent en un camp que és propi del nostre Caràcter Propi. Atendre als alumnes des de la seva singularitat.

L’atenció a la diversitat és un àmbit educatiu estratègic a tots els centres La Salle. En el cas de Figueres aquest aspecte es materialitza en projectes com l’Aula Oberta, la unitat d’escolarització compartida, els grups flexibles, de desdoblament i el suport, per a tots els alumnes que ho necessiten.
Per altra banda, l’escola i els seus mestres i equips estan atents a la detecció d’alumnat amb altes capacitats a tots els cursos. Es contemplen tres possibilitats que són la superdotació, el talent i la precocitat.

Escola verda

Des del mes de desembre de 2018 l’escola està certificada com Escola Verda pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’educació mediambiental sempre ha estat present a La Salle. Ara en el marc del projecte estratègic escola verda de La Salle Figueres i la sensibilització de la societat en aquest àmbit ens permet fer més visible aquest treball a través de diversos projectes que no tan sols impliquen als alumnes sinó també a les seves famílies i a tota la comunitat educativa.

En aquests moments la sensibilització pel reciclatge és present a tota l’escola així com l’educació mediambiental i la sensibilització per a la reducció dels residus.

Projectes d'innovació

A La Salle Reus volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Escola 3.0

Posem la tecnologia al servei de l’aprenentatge. Els alumnes disposen de dispositius digitals per accedir a la informació i mitjançant metodologies cooperatives convertir-la en coneixement.

La tecnologia no ha de ser un objectiu en sí mateixa sinó un mitjà per treballar en xarxa i facilitar l’aprenentatge.

La tecnologia forma part de les nostres vides. A La Salle els alumnes de secundària treballen amb una eina que forma part de la seva vida quotidiana: l’ordinador. No estem parlant, ni de bon tros, que aquest dispositiu sigui la base i la finalitat de la seva formació en sí mateix. Però si és una potentíssima eina de consulta i de treball. Especialment en l’àmbit del treball de grup cooperatiu.

Servei comunitari

A l’escola potenciem la solidaritat amb diferents propostes, activitats i campanyes que pretenen acostar l’alumnat a les diferents realitats del nostre entorn i del nostre món. Així participem anualment en campanyes a través de les entitats locals i en el projecte solidari en favor del Tercer Món a través de Proide. També potenciem la solidaritat ajudant els companys de la mateixa escola i esdevenint els seus “padrins” en alguna acció concreta; organitzant i participant en diferents activitats solidàries (entrepans, cursa, roses, encesa, postals...); participant en campanyes que es promouen d’organismes i entitats (gran recapte, marató TV3...) o des del mateix centre (recollida d’aliments, intercanvi de joguines, roba, etc.) o participant campanyes urgents derivades de situacions excepcionals que generen una urgència humanitària.

Robòtica

L’escola consolida un projecte transversal amb aquesta matèria com a eix vertebrador de l’aprenentage i eina per aprendre a compartir coneixements. La Salle Reus té implantada la robòtica a les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària amb la col.laboració del Campus de la Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona La Salle i amb EduEnginy. La robòtica s’utilitza com a eina d’aprenentatge per treballar aspectes transversals com el treball cooperatiu, la presa de decisions i afavorir l’assoliment de valors com el companyerisme; a més, amb la robòtica, l’alumne se sent protagonista del seu aprenentatge ja que ha de prendre decisions fet que també afavoreix al desenvolupament de la creativitat.