Primeres pràctiques del projecte FAIG a 1r d’ESO

A la matèria d’Educació Visual i Plàstica de 1r d’ESO han començat a fer activitats del projecte FAIG relacionades amb el tema de l’Època Medieval com a eix central.

Lligant aquesta temàtica amb el de les textures, han confeccionat un collage en grup utilitzant materials que hi podia haver a l’Època Medieval i combinant els colors i les textures.

Mireu quines composicions més fermes han aconseguit!