Presentacions dels projectes FAIG i APS de tots els alumnes d’ESO

El passat dimarts i dimecres els alumnes de 1r a 4t d’ESO van exposar els seus projectes de FAIG i APS davant d’un tribunal i dels seus companys. Tots els alumnes van fer una exposició oral i van explicar el seu projecte d’investigació que han realitzat durant aquest curs.

A 1r d’ESO el tema del projecte era l’origen de Reus medieval, els costums i la història de la nostra ciutat en aquella època, a 2n d’ESO el FAIG tractava sobre com transformar una ciutat convencional en una ciutat intel·ligent, a 3r d’ESO havien de realitzar un projecte d’emprenedoria social relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible; i a 4t d’ESO els alumnes havien d’explicar a través d’infografies el servei que van realitzar en una entitat i l’aprenentatge que en van extreure.

Els alumnes han estat molt creatius, han treballat en equip i han utilitzat les metodologies pròpies del treball cooperatiu.