Pràtiques al laboratori dels alumnes de 2n d’ESO

Els alumnes de 2n d’ESO han tornat a anar al laboratori per treballar dos conceptes de la matèria de Física i Química: la solubilitat i la tècnica de separació. 

La primera pràctica va consistir en barrejar quatre substàncies d’ús quotidians (aigua, oli, vinagre i alcohol) entre elles i veure què passa quan es mesclen entre ells. Algunes mescles són heterogènies i d’altres són homogènies. 

La segona pràctica es tractava de separar sal i sorra. L’alumnat havia de conèixer el material utilitzat per poder fer aquesta tècnica de separació: la filtració. I a més a més, entendre com es separen les dues substàncies i el motiu. 

Aquestes pràctiques els han servit per a poder consolidar alguns conceptes treballats a les classes anteriors.