Obert el termini per fer la matriculació telemàtica de Batxillerat pel curs 2020/2021

A partir del dilluns 25 de maig i fins el divendres 12 de juny, La Salle Reus obre el termini per fer la matriculació telemàtica per a cursar Batxillerat a l’escola a partir del curs 2020/2021.

La matrículació s’haurà de fer de forma telemàtica. Únicament ho podran fer presencialment aquelles famílies que no tinguin les eines per fer-la en línia i caldrà que demanin cita prèvia per telèfon.

Quina documentació és necessària? Tant per la matriculació telemàtica com per la presencial?

Per poder realitzar la matriculació, cal presentar, sigui escanejat telemàticament (enviant-ho a l’adreça asancho@lasalle.cat) o fotocopiant l’original per la via presencial:

 • 1 Fotografia mida carnet del nen/nena amb el nom i cognoms escrit al darrera
 • Fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors
 • Fotocòpia del DNI, NIE, o Passaport de l’alumne/a si en té
 • Núm. d’Identificació de l’alumne (RALC). Sol.licitar-lo al centre escolar de procedència
 • Fotocòpia de la Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a
 • Fotocòpia del llibre de família de l’alumne/a (tots els fulls dels membres de la unitat familiar)
 • Fotocòpia de les dades del compte bancari o de qualsevol rebut bancari
 • Fotocòpia del volant d’empadronament familiar
 • Dossier per a la matriculació (tot emplenat i signat). Descarregueu fent clic aquí els documents que el conformen.
 • Fotocòpia de les notes final del curs anterior del centre escolar de procedència
 • Número d’afiliació a la Seg. Social (N.U.S.S.) dels alumnes de (3r i 4t d’ESO, Batxillerat)
 • Fotocòpia del resguard de graduat en ESO (Batxillerat)

En el cas que no tingui recursos per fer la matrícula telemàtica, com he de demanar cita prèvia?

La cita prèvia es podrà demanar cita trucant a la secretaria de l’escola entre les 9 i les 13 hores. El telèfon és el 977 75 46 06. 

També es pot sol·licitar cita prèvia enviant un correu electrònic al secretari del centre a asancho@lasalle.cat indicant nom i cognoms, un telèfon i un correu electrònic de contacte. Un cop processada la petició, rebran un correu electrònic amb el dia i l’hora assignats per fer la matrículació presencial.

Si tinc cita prèvia per fer la matrícula presencial, què he de fer?

L’horari d’atenció per la matriculació presencial serà de les 9 del matí a les 13.30 hores del migdia, en intervals de quinze minuts per atendre cada procés. No s’atendran peticions ni consultes sense cita prèvia.

Es recomana que només hi vagi una persona per alumne/s i que segueixi les indicacions de portar mascareta i guants. 

També és recomanable portar tota la documentació impresa i/o fotocopiada (a l’escola no es podran fer fotocòpies) emplenada des de casa. En cas d’haver d’omplir-la al centre, cal portar un bolígraf propi.

L’atenció presencial es farà a l’hora assignada per la porta de l’avinguda La Salle.