Llistats de material per a Infantil i Primària pel curs 2021/2022

A continuació, podreu consultar els llistats del material que necessitaran els alumnes d’Infantil i Primària per al curs 2021/2022:

Material d’Educació Infantil

El MATERIAL LLIBRERIA hi ha l’opció de comprar-lo a través de la pàgina web de l’escola entre el 8 i el 28 de juliol. En aquest cas, el dia que correspongui venir a conèixer a la tutora (està indicat en el mateix document del material), únicament hauran de portar el MATERIAL COMPLEMENTARI que està marcat amb un *, ja que la resta de material se’l trobaran a l’aula el primer dia de curs.

Les famílies que optin per no comprar-ho a l’escola, el dia que correspongui venir a conèixer a la tutora (està indicat en el mateix document del material), hauran de portar el MATERIAL LLIBRERIA i el MATERIAL COMPLEMENTARI que està marcat amb un *.

Material d’Educació Primària

Les famílies que hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, han de venir a buscar el material ombrejat en blau a la classe el dia 7 (1r, 2n i 3r) o 9 (4t, 5è i 6è) de setembre (de 8h a 10h). La resta de material estarà a l’escola.

Les famílies que NO hagin comprat els llibres i el material mitjançant la web de l’escola, hauran de portar i entregar el material NO ombrejat juntament amb els llibres el dia 7 (1r, 2n i 3r) o 9 (4t, 5è i 6è) de setembre (de 8h a 10h) .

Per tal d’afavorir l’aprofitament del material i per conscienciar als nens amb la cultura del reciclatge, aprofitarem el material d’un curs per l’altre, en la mesura de les possibilitats.