L’escola lliura la insígnia d’or al professor Santi Juncosa, coincidint amb la seva jubilació

El dia 1 de setembre de 1979 el germà Salvador Coma, el qual dos anys abans havia incorporat el català com a llengua vehicular de l’escola, va signar el contracte de professor a Santi Juncosa Martorell.

Santi Juncosa ha dedicat 41 anys de la seva vida al servei del futbol dels nens i joves. Des de La Salle i, gràcies al seu entusiasme, s’han format desenes de nens i joves en la pràctica de l’esport.

Ell va ser l’artífex del camp de gespa, que és un dels actiu de La Salle Reus.

En Santi, amb professionalitat i lleialtat a la institució dels Germans de les Escoles Cristianes, ha estat un referent i un suport per als directors gmà Josep Mestres, gmà Josep Padró, gmàs José Ma. Barcos i gmà Jan Carles Vázquez.

La Direcció de l’escola, amb motiu de la seva jublilació i en agraïment a una trajectòria professional encomiable, li ha atorgat la insígnia d’or del col·legi.