menu x

La Salle Reus arrenca amb èxit les classes virtuals del tercer trimestre

Tal com ha marcat el Departament d’Ensenyament i com requereix l’actual situació d’excepcionalitat, el tercer trimestre va començar aquest dimarts 14 d’abril de forma exclusivament online pels alumnes de La Salle Reus.

Des de l’escola, dies abans que es decretés l’estat d’alarma i el tancament dels centres escolars, ja s’havia començat a treballar per tal de disposar d’un entorn tecnològic adequat que permetés el vincle entre els professors i els alumnes de forma virtual.

Així doncs, des de bon inici els alumnes del segon cicle d’ESO i els de Batxillerat van començar a fer classes virtuals amb el software empresarial Microsof Teams. Progressivament, aquesta eina s’ha anat estenent a la resta de cursos i, a aquest tercer trimestre, ja l’estan usant ja l’estan usant de 3r a 6è Primària i també tot l’alumnat d’ESO.

D’altra banda, també es continua usant, de forma més recurrent al que era habitual, el correu electrònic i la intranet de l’escola (basada en la plataforma Moodle). A través d’aquesta eina es proposen activitats i el professorat pot fer un seguiment de l’ús que en fan els alumnes, de la mateixa manera que pels alumnes més petits, els mestres envien setmanalment propostes d’activitats a les famílies a través del correu electrònic i es manté el contacte des de la coordinació amb els pares delegats per traslladar qualsevol inquietud o dubte que pugui sorgir.

Posant especial èmfasi en l’atenció individualitzada

Durant aquest període de confinament, també s’estan impulsant les trucades telefòniques i les vídeo trucades per oferir una atenció personalitzada a tots els nivells, des d’Infantil fins a Batxillerat. Amb això es vol aconseguir que els alumnes puguin tenir un contacte més directe amb els professors del centre.

De fet, la mestra d’educació especial d’infantil, segueix amb constant contacte amb els alumnes que ho requereixen, i també s’ha creat la figura del cotutor a Primària i Secundària.

En aquest cas, un o dos professors de les etapes han estat assignats als diferents cursos per ajudar al tutor en les tasques d’acompanyament i seguiment dels alumnes. En aquest sentit, es fa una especial atenció en aquells cursos que són final d’etapa, com P5, 6è d’EP, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat on l’acompanyament i la orientació són molt importants. 

De la mateixa manera, també s’han mantingut les tutories individualitzades dels treballs de recerca, a través de vídeo trucada, o les tutories grupals a batxillerat molt reduïdes (3-5 alumnes), on els alumnes parlen de les seves inquietuds, necessitats o fan propostes per millorar el sistema d’ensenyament online, entre altres, amb l’objectiu de participar activament del seu procés d’aprenentatge

Des de La Salle Reus mestres i professors, amb creativitat i professionalitat, estan donant el millor de cadascú perquè, encara que sigui de forma virtual, els alumnes segueixin, amb els ritmes personals, el seu procés d’aprenentatge.

El treball en equip i la bona entesa entre les famílies i l’escola estan a l’ordre del dia en aquesta situació complexa que ens ha tocat viure.