La preinscripció escolar del curs 2020-21 es farà telemàticament del 13 al 22 de maig

El Departament d’Educació ha informat sobre les dates i el procediment per fer la preinscripció escolar. Per tal de fer una mica més entenedor tot el procediment, hem preparat un seguit de preguntes/respostes que esperem que aportin una mica de llum a les famílies que han de preinscriure els seus fills per al curs 2020/2021.

La preinscripció s’haurà de fer de forma telemàtica. Únicament ho podran fer presencialment aquelles famílies que no tinguin les eines per fer-la en línia i caldrà que demanin cita prèvia per telèfon o internet al centre escollit en primera opció.

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21

Quan seran les preinscripcions?

Les preinscripcions per infantil, primària i ESO es faran, per via telemàtica, entre el dimecres 13 de maig i el divendres 22 de maig.

A partir del dia 19 de maig i fins el 22, les famílies que no tinguin recursos per fer la preinscripció telemàtica, podran fer el tràmit de forma presencial. Sempre, amb cita prèvia.

Pel que fa al Batxillerat, les dates de preinscripció seran del 27 de maig al 3 de juny.

En el cas que no tingui recursos per fer la preinscripció telemàtica, com he de demanar cita prèvia?

La cita prèvia es podrà demanar cita trucant a la secretaria de l’escola entre les 10 i les 13 hores. El telèfon és el 977 75 46 06. 

També es pot sol·licitar cita prèvia enviant un correu electrònic al secretari del centre a asancho@lasalle.cat indicant nom i cognoms, un telèfon i un correu electrònic de contacte. Un cop processada la petició, rebran un correu electrònic amb el dia i l’hora assignats per fer la preinscripció presencial.

Quan i com es podrà fer la preinscripció de forma presencial amb cita prèvia?

Entre el 19 i el 22 de maig es farà l’atenció presencial. Caldrà accedir per l’entrada de l’avinguda La Salle de 9 a 13 h a l’hora convinguda per a la cita prèvia. No s’atendran peticions ni consultes sense cita prèvia.

Qui ha de fer la preinscipció?

Les preinscripcions les han de fer totes aquelles famílies que tinguin fills o filles que:

 • Començaran P3 (nascuts l’any 2017).
 • Iniciaran 1r d’ESO en un altre centre.
 •  Necessiten canviar de centre.
 • Són nous a Catalunya i volen accedir per primera vegada a qualsevol nivell.

Com s’ha de fer la preinscripció telemàtica?

El tràmit es podrà en línia a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Amb això, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per un formulari telemàtic i la documentació necessària escanejada o fotografiada. 

Quan es tramiti la sol·licitud, aquesta s’enviarà per correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

En el cas de voler acreditar qualsevol altra informació, consulteu la documentació necessària que cal presentar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

Quina documentació és necessària? Tant per la preinscripció telemàtica com per la presencial?

Per poder realitzar la preinscripció, cal presentar, sigui escanejat telemàticament (enviant-ho a l’adreça asancho@lasalle.cat) o fotocopiant l’original per la via presencial:

 • Sol·licitud de preinscripció (podeu descarregar-la amb el codi del centre fent clic aquí) o resguard de la sol·licitud que s’obté en omplir el document telemàticament al portal preinscripcio.gencat.cat.
 • El llibre de família
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i el DNI de l’alumne/a.
 • DNI de l’alumne si té més de 14 anys o si és menor i el té. En cas contrari la targeta sanitària.

Si tinc cita prèvia per fer la preinscripció presencial, què he de fer?

L’horari d’atenció per les preinscripcions presencials serà de les 9 del matí a les 13.30 hores del migdia, en intervals de quinze minuts per atendre cada procés. No s’atendran peticions ni consultes sense cita prèvia.

Es recomana que només hi vagi una persona per alumne/s i que segueixi les indicacions de portar mascareta i guants. 

També és recomanable portar tota la documentació impresa i/o fotocopiada (a l’escola no es podran fer fotocòpies) i la sol·licitud de preinscripció emplenada des de casa. En cas d’haver d’omplir-la al centre, cal portar un bolígraf propi.

L’atenció presencial es farà a l’hora assignada per la porta de l’avinguda La Salle.

Com s’accedeix a una plaça?

Si un centre rep més sol·licituds que places disponibles, els criteris de prioritat estableixen quin infant té preferència a partir d’un sistema de punts:

 • Si l’alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu, o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.
 • Si el pare, mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec: 10 punts.
 • Si l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germà/ana acrediten una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts.
 • Si el domicili de l’alumne/a és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Si el lloc de treball (de pare, mare, tutor/a) és a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Si el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no a l’àrea d’influència: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

En cop assignades les places, quan serà la matriculació?

Les dates per formalitzar la matrícula seran:

 • Primer cicle d’educació infantil: entre el 17 i el 23 de juny.
 • Segon cicle d’educació infantil, primària i ESO: del 13 al 17 de juliol.
 • Batxillerat: del 8 al 14 de juliol.

Per tal de formalitzar la matrícula, es podrà fer l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a l’escola o també es podrà fer presencialment a través de cites prèvies (més endavant ja es comunicarà el procediment per sol·licitar la cita prèvia).

Calendari complet

 • Oferta de places escolars: 11 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds per correu electrònic: del 13 el 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
 • Sorteig de el número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020