Informació sobre les llistes de sol·licituds de preinscripció del curs 2022/2023

PUBLICAT EL 3 DE MAIG: Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL: Llistat provisional de puntuació per a la preinscripció del curs 2022/2023.

PUBLICAT L’11 DE MAIG: Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada.

Consulteu el calendari que hi ha enumerat a continuació, per veure la data de publicació de les següents llistes. 

A continuació, també trobareu la informació sobre l’oferta educativa del curs 2022/2023.

Calendari

  • Del 22 al 28 d’abril de 2022: presentació de reclamacions 
  • 3 de maig de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 9 de maig de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • Del 27 de maig a l’1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
  • 9 de juny de 2022: oferta final de places escolars
  • 10 de juny de 2022: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
  • Del 21 al 29 de juny de 2022: matriculació