Català Español

Activitats extraescolars Primària

En aquesta etapa els nens i nenes ja comencen a diferenciar aquelles activitats que més els motiven i amb les que tenen més capacitats. Nosaltres els oferim la possibilitat de potenciar aquelles que els hi agraden o de reforçar aquelles que més els hi costen des d’una vessant més lúdica.

Les extraescolars es realitzaran seguint les indicacions i mesures de seguretat i higiene que les autoritats sanitàries recomanin en cada moment.

 

Informació pràctica

 • Els alumnes inscrits en activitats de l’escola de música o d’anglès de migdia, i que tinguin necessitat de dinar a l’escola, comptaran amb una reducció del preu del dinar (6€) i es donarà el servei d’acord amb l’horari de l’activitat.

 • Les activitats començaran a l’octubreTotes les activitats acabaran el 31 de maiga excepció d'anglès, música i futbol. En aquests casos, es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.

 • Per qualsevol dubte poden contactar amb el coordinador de les activitats (professor Albert Cuevas acuevas@lasalle.cat).

Escola d’idiomes

L’escola d’idiomes estarà gestionada conjuntament entre la Salle i l’acadèmia de Reus La Martina. Els continguts, objectius i metodologia emprades en les classes de Kids&Us seran coordinades per La Martina. Els professors estaran supervisats per la mateixa acadèmia i tot ells amb la titulació corresponent. L’activitat està considerada com un curs global, no per sessions concretes. És possible que, segons les possibles restriccions calgui realitzar sessions online.

Les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà seguir les possibles inidicacions sanitàries a requeriment de les administracions.

Hi haurà dues metodologies a seguir segons l’edat:

 • 1r i 2n: Kids&Us
 • 3r i 4t: Kids&Us els que ja van començar el programa el curs passat. Els que no han fet el programa Kids&Us s’hauran d’apuntar a les classes d’anglès comunicatiu.
 • 5è i 6è: Kids&Us

Informació pràctica

 • Horari: Dimarts i dijous a les 14 hores.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà el 31 de maig pel que fa a l’anglès comunicatiu. (Kids & Us començarà a finals de setembre i acabarà a l’inici de juny).
 • La metodologia del programa Kids&Us consta d’una sessió a la setmana i d’un petit treball posterior diari a casa. El preu de l’activitat pels que treballen amb Kids&Us és de 69€/mes ( 9 quotes) pels qui fan una hora a la setmana, de 89€/ mes pels qui fan una hora i mitja, de 105€/mes  pels qui fan dues hores i de 132€/ mes pels qui fan tres hores. Aquest darrer grup (Fairy Tales I) el formaran l’alumnat que hagi fet Animal Planet II i es durà a terme els dilluns, dimarts i dijous.  Es requereix un material per fer l’activitat amb un cost de 78€ anuals pels qui fan 1h o 1,30h i de 85€ pel qui fan 2h i 117€ pels qui fan 3h.
 • Per la resta de grups, l’activitat d’anglès comunicatiu constarà de dues sessions setmanals. El preu serà de 80€ mensuals i sense cost de material.

Escola de música

L’escola de música estarà gestionada conjuntament entre La Salle Reus i l’Escola de Música del Centre de Lectura de Reus. Els continguts, objectius i metodologia emprada en les classes seran coordinades pel Centre de Lectura i els professors seran de la mateixa escola de música.

La música és una mitjà per treballar molts aspectes actitudinals i millorar moltes capacitats cognitives com la concentració, la disciplina, la sensibilitat, la creativitat, entre d’altres.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai.  Caldrà mascareta sanitària a requeriment dels professors/res.

Informació pràctica

 • L’activitat es comença la primera setmana d’octubre i s’acaba a finals de maig, el llenguatge musical amb el concert final i la segona setmana de juny pel que fa a instrument.
 • Les activitatsi el seu preu seran les següents:
  • INTRODUCCIÓ més RODA: Alumnes de 1r i 2n que no han fet instrument (dilluns de 14h a 14:45h. Una sessió. Preu: 55€/mes
  • MÚSICA 2: Alumnes que ja han començat instrument (dilluns i dimecres a les 13h. Dues sessions. Preu: 45€/mes
  • MÚSICA 3: Alumnes que fan instrument a partir de 4t de Primària (dimecres a les 13:45h. Una sessió. Preu: 35€/mes
  • Instrument: sessió col·lectiva de 3 alumnes (45′). Preu 40€/mes
  • Instrument: sessió col·lectiva de 2 alumnes (45′). Preu 55€/mes
  • Instrument: sessió individual (30′). Preu 60€/mes

Escola esportiva

En aquesta activitat coordinada entre La Salle Reus i l’entitat especialista en serveis esportius Mou-T, els nens i nenes treballaran principalment tres elements de l’activitat física molt importants per la seva edat: les habilitats motrius bàsiques, els jocs i la iniciació a l’esport.

El primer element serà per poder guanyar motricitat, autoconfiança i autoconeixença. El segon per treballar les habilitats socials i relacionals i el tercer, per poder conèixer i practicar diferents esports sense haver de competir els caps de setmana. Donant l’oportunitat de poder escollir el que més li agradi.

 • S’ofereix de 1r a 2n, de dilluns a divendres. De 17h a 18h
 • Segons la inscripció, potser caldrà reagrupar alumnes en dies i hores concrets.

Informació pràctica

 • L’activitat començarà a l’octubrei s’acabarà el 31 de maig.
 • El preu de l’activitat és de 25€ al mes per cada dia a la setmana que es vulgui realitzar. Si es volgués fer més d’un dia a la setmana el preu augmenta proporcionalment.

Escola de futbol

En aquesta activitat els nens i nenes s’iniciaran en l’esport del futbol. Es treballaran els diferents aspectes, però sobretot s’incidirà amb el treball d’habilitats motrius bàsiques. A més, no faltaran els valors de respecte als companys, entrenadors, àrbitres, així com a les instal·lacions i el material que utilitzaran. Per últim, es millorarà l’autoconeixença del cos, l’autoexigència i l’autocontrol.

Les places d’aquesta activitat seran limitades i caldrà seguir, si s’escau les indicacions de les diferents administracions

Informació pràctica

 • Horari: Consultar els diferents horaris en funció del curs.
 • 1r,  2n (dimarts i dijous) i3r i 4t (dimecres i divendres) de 17h a 18h.
 • L’activitat començarà la segona setmana de setembre. Es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.
 • Tots els entrenadors són titulatsi es realitzarà una lliga contra equips de la zona al llarg del curs.
 • El preu de l’activitatés de 40€/mes sense competició i de 50€/mes els dos dies d’entrenament més la competició del cap de setmana. Els qui facin competició, amb la quota del mes d’octubre es facturaran 10€ a tots els nens i nenes en concepte de mitgetes i  altres peces relacionades amb equipacions de joc.
 • Per qualsevol dubte cal contactar amb el coordinador de futbol Marc Vidal fc-lasallereus@hotmail.es

Escola de bàsquet

En aquesta activitat coordinada entre La Salle Reus i l’entitat especialista en serveis esportius Mou-T, qui aportarà els entrenadors, els nens i nenes s’iniciaran en l’esport del bàsquet. Es treballaran els diferents aspectes, però sobretot s’incidirà amb el treball d’habilitats motrius bàsiques. L’objectiu principal és que es diverteixin. Realitzaran competicions que els ajudaran a créixer com a persones i a posar en pràctica tot allò que entrenen. També volem que aprenguin a apreciar l’esport en general i concretament el bàsquet i que en coneguin els beneficis.

Les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà seguir, si s’escau,  les indicacions sanitàries a requeriment de les diferents administracions. 

Informació pràctica

 • Horari: Consulta els horaris en funció del curs.
 • 1r a 4t (Dimarts i Dijous) de 17h a 18h. 5è i 6è (Dimecres i Divendres) de 17h a 18h.
 • L’activitat començarà a l’octubrei s’acabarà al juny.
 • Tots els entrenadors són titulats. Els que vulguin també podran competir a la lliga organitzada pel Consell Esportiu del Baix Camp.
 • El preu de l’activitatés de 40€/mes els dos dies d’entrenament a la setmana o 50€/mes si hi afegim la competició. Als qui facin competició, amb la quota del mes d’octubre es facturaran 10€ a tots els nens i nenes en concepte d’equipacions de joc.

Escola de rítmica

En aquesta activitat els nens i nenes coneixeran les pròpies capacitats i el propi cos mitjançant el ballet i la gimnàstica rítmica. Aprendran moviments que hauran de coordinar amb la música i els aparells com la pilota, la corda, el cercle i la cinta. Es fomentaran els valors d’esforç, respecte i treball en equip.

Recordem que aquest curs escolar seguirem amb la gimnàstica estètica. La gimnàstica estètica de grup es caracteritza per ser una modalitat que defensa la salut corporal, en la qual tot el cos realitza moviments harmoniosos de forma natural. L'objectiu és realitzar els exercicis amb correcció i sincronització amb el grup, respectant els límits de cada cos. Això la converteix en una disciplina ideal per desenvolupar els aspectes saludables més estètics, ja que no necessita una gran flexibilitat, ni excessives exigències corporals. 

Per qualsevol consulta, adreçar-se a la coordinadora de rítmica Laura Nieto a gimasticaesteticalasallereus@gmail.com

Les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai.  Caldrà seguir les indicacions sanitàries a requeriment de les diferents adminsitracions.

Informació pràctica

 • S’ofereix de 1r a 6è de Primària.
 • Els participants hauran de dur una màrfega individual amb el nom escrit amb marcador.
 • Horari: Hi haurà dues possibilitats en les sessions. Es poden fer 2 hores a la setmana (de 17h a 18h dimarts i dijous) o 4 hores a la setmana (de 17h a 19h dimarts i dijous).
 • L’activitat començarà la tercera setmana de setembre. Es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.
 • El preu de l’activitatés de 40€/mes per fer 2 hores a la setmana i de 69€/mes per fer 4 hores a la setmana.
 • Caldrà indicar en quina modalitat es vol participar.
  • Nivell 0: Entrenaments i festivals de l’escola.
  • Nivell 1: Entrenaments, festivals de l’escola i exhibicions locals.
  • Nivell 2: Entrenaments, festivals de l’escola i competicions escolars autonòmiques. (Obligatori fer 4h/set).
 • Les alumnes que participin en competició caldrà que abonin les taxes que l’administració esportiva comuniqui i que l’escola farà saber en el seu moment.

Petits enginyers

Les noves tecnologies estan al nostre abast i cada vegada més presents en les nostres vides. Saber com funcionen, com es pensen i com fer-ne un ús correcte és fonamental.

Aquesta activitat posa en contacte als alumnes amb les noves tecnologies i els impulsa a aprendre mitjançant l’experimentació, el raonament i la diversió.

Els alumnes podran construir robots, programar videojocs, fer animacions, dissenyar peces amb l’ordinador i després materialitzar-les mitjançant impressores 3D, etc.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà mascareta sanitària a requeriment dels monitors/res.

Informació pràctica

 • Horari: L’activitat es fa en una sola sessió d’una hora i mitja.
 • 1r, 2n i 3r curs: Dijous de 17 a 18.30h
 • 4t, 5è i 6è curs: Dilluns de 17 a 18.30h.
 • L’activitat començarà a l’octubre i finalitzarà el 31 de maig.
 • El preu de l’activitat és de 30€ al mes.

Minixef

Aquesta activitat, coordinada per professionals de la cuina, té com a  objectiu, per una banda acostar el món de l’alimentació saludable als infants i per altra banda participar de manera activa en l’elaboració, el descobriment i coneixement i la manipulació de certs aliments i els estris corresponents de manera que es puguin elaborar productes saludables tot coneixent les seves propietats.

Informació pràctica

 • Horari: Aquesta activitat està dirigida a alumnes de Primària.
 • 1r EP: Dimecres de 17h a 18h.
 • 2n a 6è: Dijous de 17h a 18h.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al juny.
 • El preu de l’activitat és de 55€/mes. (Amb material). Només caldrà aportar inicialment carmanyola, davantal i carpeta d’anelles. Això s’explicarà a l’inici de l’activitat.

Judo

El Judo (柔道) és un esport olímpic d'origen japonès, el nom del qual pot traduir-se com "el camí de la suavitat". Aquesta activitat portada per professionals del Club Tot Judo Reus vol acostar aquest esport als nens i nenes uns valors de respecte per un mateix i per la resta de companys. És un dels quatre estils principals de lluita esportiva més practicats avui dia arreu del món.

La UNESCO va declarar el Judo com el millor esport inicial formatiu per a nens i joves de 3 a 21 anys, ja que permet una "educació física integral", potenciant, per mitjà del coneixement d'aquest esport, totes les seves possibilitats psicomotrius (ubicació espacial, perspectiva, ambidextrisme, lateralitat, llançament, parla, salts, rotacions, caigudes, coordinació conjunta i independent d'ambdues mans i peus.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai.  Caldrà mascareta sanitària a requeriment dels monitors/res. No es podran utilitzar dutxes.

Informació pràctica

 • Horari: Divendres de 17h a 18h
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al juny.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes de Primària.
 • El preu de l’activitat és de 27€/mes.

Estudi dirigit

Aquesta activitat és un espai de treball personal. Una hora en que els nens i nenes podran dedicar a la feina que tinguin per fer. Hi haurà professors que els podran ajudar en qualsevol dubte o qüestió que els hi sorgeixi al llarg de la sessió.

L’Estudi dirigit està pensat per aquells que volen que els seus fills i filles puguin avançar la feina amb ajuda d’un professional; o perquè a les 18h comencen alguna altra activitat i així tenen la tranquil·litat de deixar-los a l’escola mentre aprofiten el temps.

Hi ha quatre dies disponibles a la setmana. Podeu escollir-los com més us convingui.

Informació pràctica

 • Aquesta activitat s’ofereix als alumnes de 5è i 6è.
 • Horari: De dimarts a divendres de 17 a 18 hores.
 • L’activitat començarà la setmana d’inici de curs (12 de setembre) i s’acabarà quan s’iniciï la jornada intensiva al juny.
 • El preu de l’activitat és de 18€ al mes per cada dia a la setmana que es vulgui realitzar. Si es volgués fer més d’un dia a la setmana el preu augmenta proporcionalment.

Rugbi

Aquesta activitat la portarà a terme el Reus Rugbi Club, entitat amb tradicional i llarga experiencia en aquest món esportiu a nivel local, qui amb els seus professionals endinsaran els nens i nenes en aquest esport i en els seus valors de respecte, solidaritat i sentiment de pertinença al grup pel fet de fer esport col·lectiu.

Informació pràctica

 • Horari: Dimecres de 17 a 18 h.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al juny, en iniciar la jornada intensiva.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes de Primària.
 • El preu de l’activitat és de 20 €/mes.  A l’inici es demanarà per part dels entrenadors un casquet i protector bocal.

Escacs

Aquesta activitat es durà a terme de la mà del reusenc Rubén Fernández, campió provincial i subcampió de Catalunya d’escacs, qui, a banda de la competició professional també té experiència en la docència d’aquesta modalitat esportiva que, sortosament, cada cop té més adeptes entre els joves i infants.

L’objectiu d’aquesta activitat és múltiple: des de la superació personal, al treball de la concentració, la paciència, el desenvolupament del raonament i la presa de decisions. Per tot plegat, aquesta activitat és ideal per complementar la formació integral dels alumnes.

Les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà seguir, si s’escau, les indicacions sanitàries de les diferents administracions.

Informació pràctica

 • Activitat adreçada a alumnes de 3r a 6è
 • Horari: Dimecres de 17 a 18 h .
 • L’activitat començarà a l’octubrei s’acabarà el 31 de maig.
 • El preu de l’activitatés de 30 €/mes

Màgia

Aquesta activitat la realitzarà el professional de la màgia Òscar Vallhonrat, qui per la seva trajectòria dins d’aquest món i per la seva experiencia amb nens i nenes assegurarà que el temps d’aquest espai lúdic passarà volant com per art de màgia. Es treballaran, a banda de trucs amb elements quotidians, la motricitat fina, l’expressió oral i coorporal i l’autoestima.

Informació pràctica

 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes de 3r a 6è de Primària.
 • Horari: Dijous de 17 a 18 h.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà en iniciar-se la jornada intensiva del  juny.
 • El preu de l’activitat és de 35€/mes. (Inclou material).

Zumba Kids

La Zumba és una activitat física molt de moda per la motivació que desperta, ja que es realitzen coreografies amb música actual. L’objectiu principal és que els nens i les nenes puguin gaudir de l’activitat física i dels seus beneficis saludables. També milloraran la coordinació i el ritme mitjançant el ball.

Aquesta activitat serà coordinada entre La Salle Reus i l’entitat especialista en serveis esportius Mou-T, qui aportarà la professora de l’activitat.

Les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà seguir, si s’escau, les indicacions sanitàries de les diferents administracions.

Informació pràctica

 • Horari: Dimecres de 17 a 18 hores.
 • L’activitat començarà a l’octubrei s’acabarà el 31 de maig.
 • El preu de l’activitatés de 30€/mes.

Ioga Kids - NOVETAT

Aquesta activitat impartida per una especialista aporta beneficis físics i mentals. Ensenya a ser més pacients tant amb nosaltres mateixos com amb els altres i a tenir més empatia. IOGA significa UNIÓ i treballarà aspectes de tolerància i valors que cada cop són més necessaris en la nostra actual societat.

DINÀMICA D’UNA SESSIÓ

 • Salutació inicial i Objectiu o Temàtica de la sessió: rutina d’inici (3 Om´s) i per què fem la sessió.
 • Escalfament o Karanas: per tal que el cos es comenci a mobilitzar i escalfar i no ens fem mal amb les Asanas, o postures de ioga que vindran a continuació.
 • Joc lúdic i Asanas: pels més petits, els anem introduint les Asanas a través del joc. A Primària s’aniran fent encadenaments d’Asanas i paulatinament les més estàtiques.
 • Relaxació i Meditació: expliquem un conte amb temàtica de relaxació, adaptada a cada nivell.
 • Comiat: fem cançons amb uns quants gestos molt fàcils d’aprendre i ens acomiadem amb els 3 Om's.

Informació pràctica

 • Horari: Dijous de 17 a 18 hores.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes d’Educació Primària.
 • L’activitat començarà a l’inici de l’octubre i finalitzarà el 31 de maig.
 • Es necessita simplement roba còmoda.
 • Les places d’aquesta activitat seran limitades i caldrà seguir, si s’escau, les indicacions de les diferents administracions
 • El preu de l’activitatés de 30€/mes.