Català Español

Activitats extraescolars Infantil

En aquesta etapa busquem que els nens puguin anar descobrint diferents aspectes del món que els envolta. La descoberta d’un mateix i de l’entorn és un objectiu principal en aquesta etapa.

Les activitats extraescolars en aquests tres anys pretenen ser una introducció a les diferents capacitats que treballaran. Una iniciació guiada que els ajudarà a descobrir les seves aficions i a desenvolupar les seves intel·ligències.

A continuació, trobareu el llistat d’activitats extraescolars dirigides als alumnes d’Educació Infantil

 

Informació pràctica

 • Els més petits d'EI3, només faran activitats de 17h a 18h, ja que després de dinar fan migdiada.

 • Els alumnes inscrits en activitats de l’escola de música o d’anglès de migdia, i que tinguin necessitat de dinar a l’escola, comptaran amb una reducció del preu del dinar(6€) i es donarà el servei d’acord amb l’horari de l’activitat.

 • Les activitats començaran a l’octubre. Totes les activitats acabaran el 31 de maig, a excepció d'anglès, música i futbol. En aquests casos, es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.

 • Per qualsevol dubte contactar amb el coordinador de les activitats (Albert Cuevas acuevas@lasalle.cat ).

Escola d’idiomes

L’escola d’idiomes estarà gestionada conjuntament entre la Salle i l’acadèmia de Reus La Martina. Els continguts, objectius i metodologia emprades en les classes seran coordinades per La Martina. Els professors estaran supervisats per la mateixa acadèmia i tot ells amb la titulació corresponent.

La metodologia a seguir serà el programa Kids&Us per als de I4 i I5. Consta d’una sessió a la setmana i d’un petit treball posterior diari a casa. Pels que s’inicien, faran el programa EMMA. Pels que l’any passat ja van fer Kids&Us, passen al programa OLIVER.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà, si s’escau, mascareta sanitària a requeriment dels professors/res.

Informació pràctica

 • Horari: Per EI4 i EI5, dimarts o dijous de 14 a 15 hores.
 • L’activitat començarà a finals de setembre. Es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.
 • El preu de l’activitat (9 quotes) és de 69€/mes i es requereix un material per fer l’activitat amb un cost de 78€.

Escola de música

L’escola de música estarà gestionada conjuntament entre La Salle Reus i l’Escola de Música del Centre de Lectura de Reus. Els continguts, objectius i metodologia emprada en les classes seran coordinades pel Centre de Lectura amb professorat propi.

La música és una mitjà per treballar molts aspectes actitudinals i millorar moltes capacitats cognitives com la concentració, la disciplina, la sensibilitat, la creativitat, entre d’altres.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà, si s’escau, mascareta sanitària a requeriment dels professors/res.

Informació pràctica

 • Horari: Per EI3, EI4 i EI5, dijous de 17 a 18 hores.
 • L’activitat es comença la primera setmana d’octubre i s’acaba a finals de maig, el llenguatge musical amb el concert final. La finalització de l’instrument es determinarà més endavant.
 • El preu de l’activitatde sensibilització per a nens i nenes nous, que no van fer música el curs passat és de 30€/mes.

Escola esportiva

En aquesta activitat els nens i nenes treballaran principalment tres elements de l’activitat física molt importants per la seva edat: les habilitats motrius bàsiques, els jocs i la iniciació a l’esport.

El primer element serà per poder guanyar motricitat, autoconfiança i autoconeixença. El segon per treballar les habilitats socials i relacionals. I el tercer, per poder conèixer i practicar diferents esports sense haver de compatir els caps de setmana. Donant l’oportunitat  de poder escollir el que més li agradi.

S’ofereix tan a EI3, com a EI4 i EI5, de 17 a 18 hores, i podreu escollir els dies que més us convinguin i combinar-los com us vagi millor. Segons les inscripcions en ferm es possible que calgui reagrupar alumnat i dies.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà, si s’escau, mascareta sanitària a requeriment dels professors/res.

Informació pràctica

 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà el 31 de maig.
 • El preu de l’activitat és de 25€ al mes per cada dia a la setmana que es vulgui realitzar. Si es volgués fer més d’un dia a la setmana el preu augmenta proporcionalment.

Escola de futbol

En aquesta activitat els nens i nenes s’iniciaran en l’esport del futbol. Es treballaran els diferents aspectes, però sobretot s’incidirà amb el treball d’habilitats motrius bàsiques. A més, no faltaran els valors de respecte als companys, entrenadors, àrbitres, així com a les instal·lacions i el material que utilitzaran. Per últim, es millorarà l’autoconeixença del cos, l’autoexigència i l’autocontrol.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà, si s’escau, mascareta sanitària a requeriment dels professors/res.

Informació pràctica

 • Aquesta activitat s’ofereix a EI4 i EI5.
 • Horari: EI 4 dimarts i dijous i EI 5 dimecres i divendres. De 17 a 18 hores.
 • L’activitat començarà la segona setmana de setembre. Es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.
 • Tots els entrenadors són titulatsi es realitzarà una lliga contra equips de la zona al llarg del curs.
 • El preu de l’activitatés de 40€/mes sense competició.
 • Per qualsevol dubte cal contactar amb el coordinador de futbol Marc Vidalfc-lasallereus@hotmail.es

Escola de bàsquet

En aquesta activitat coordinada entre La Salle Reus i l’entitat especialista en serveis esportius Mou-T, qui aportarà els entrenadors, els nens i nenes s’iniciaran en l’esport del bàsquet. Es treballaran els diferents aspectes, però sobretot s’incidirà amb el treball d’habilitats motrius bàsiques. L’objectiu principal és que es diverteixin. Realitzaran competicions que els ajudaran a créixer com a persones i a posar en pràctica tot allò que entrenen.

Les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà seguir les indicacions sanitàries de les diferents administracions.

Informació pràctica

 • Aquesta activitat s’ofereix a EI4 i EI5.
 • Horari: Dimarts i dijous de 17 a 18 hores.
 • L’activitat començarà a l’inici d’octubrei s’acabarà el 31 de maig.
 • Tots els entrenadors són titulats. Els que ho desitgin també podran realitzar alguns partits amistosos.
 • El preu de l’activitat és de 40€/mes els dos dies d’entrenament a la setmana.

Escola de rítmica i estètica

En aquesta activitat els nens i nenes coneixeran les pròpies capacitats i el propi cos mitjançant el ballet i la gimnàstica rítmica. Aprendran moviments que hauran de coordinar amb la música i els aparells com la pilota, la corda, el cercle i la cinta. Es fomentaran els valors d’esforç, respecte i treball en equip.

Recordem que aquest any seguim amb la gimnàstica estètica. La gimnàstica estètica de grup es caracteritza per ser una modalitat que defensa la salut corporal, en la qual tot el cos realitza moviments harmoniosos de forma natural. L'objectiu és realitzar els exercicis amb correcció i sincronització amb el grup, respectant els límits de cada cos. Això la converteix en una disciplina ideal per desenvolupar els aspectes saludables més estètics, ja que no necessita una gran flexibilitat, ni excessives exigències corporals. 

Per qualsevol consulta, adreçar-se a la coordinadora de rítmica Laura Nieto a gimasticaesteticalasallereus@gmail.com

Les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà, si s’escau, seguir indicacions sanitàries que indiquin les diferents administracions.

Informació pràctica

 • Horari: Dimarts i dijous de 17 a 18 hores.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes de EI4 (entrenament i festivals de l’escola) i EI 5, que pot triar entre (entrenaments i festivals de l’escola o entrenaments i festivals de l’escola més exhibicions locals). Les alumnes d'EI5 que participin en competició caldrà que abonin les taxes que l’administració esportiva comuniqui i que l’escola farà saber en el seu moment.
 • L’activitat començarà la tercera setmana de setembre. Es comunicarà la data exacta de finalització durant el mes de maig.
 • El preu de l’activitatés de 40€/mes.

Ioga Kids - NOVETAT

Aquesta activitat impartida per una especialista aporta beneficis físics i mentals. Ensenya a ser més pacients tant amb nosaltres mateixos com amb els altres i a tenir més empatia. IOGA significa UNIÓ i treballarà aspectes de tolerància i valors que cada cop són més necessaris en la nostra actual societat.

DINÀMICA D’UNA SESSIÓ

 • Salutació inicial i Objectiu o Temàtica de la sessió: rutina d’inici (3 Om´s) i per què fem la sessió.
 • Escalfament o Karanas: per tal que el cos es comenci a mobilitzar i escalfar i no ens fem mal amb les Asanas, o postures de ioga que vindran a continuació.
 • Joc lúdic i Asanas: pels més petits, els anem introduint les Asanas a través del joc.
 • Relaxació i Meditació: expliquem un conte amb temàtica de relaxació, adaptada a cada nivell.
 • Comiat: fem cançons amb uns quants gestos molt fàcils d’aprendre i ens acomiadem amb els 3 Om's.

Informació pràctica

 • Horari: Dilluns de 17 a 18 hores.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes d’Educació Infantil EI3, EI4 i EI5.
 • L’activitat començarà a l’inici de l’octubre i finalitzarà el 31 de maig.
 • Es necessita simplement roba còmoda.
 • Les places d’aquesta activitat seran limitades i caldrà seguir, si s’escau, les indicacions de les diferents administracions
 • El preu de l’activitatés de 30€/mes.

Minixef

Aquesta activitat, coordinada per professionals, de la cuina té com a  objectiu, per una banda acostar el món de l’alimentació saludable als infants i, per altra banda, participar de manera activa en l’elaboració, el descobriment i coneixement i la manipulació de certs aliments i els estris corresponents de manera que es puguin elaborar productes saludables tot coneixent les seves propietats.

Informació pràctica

 • Horari: Dimecres de 17h a 18h
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al juny.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes de P4 i P5.
 • El preu de l’activitat és de 55€/mes (amb material). Només caldrà aportar inicialment carmanyola, davantal i carpeta d’anelles. Això s’explicarà a l’inici de l’activitat.

Judo

El Judo (柔道) és un esport olímpic d'origen japonès, el nom del qual pot traduir-se com "el camí de la suavitat". Aquesta activitat portada per professionals del Club Tot Judo Reus vol acostar aquest esport als nens i nenes uns valors de respecte per un mateix i per la resta de companys. És un dels quatre estils principals de lluita esportiva més practicats avui dia arreu del món.

La UNESCO va declarar el Judo com el millor esport inicial formatiu per a nens i joves de 3 a 21 anys, ja que permet una "educació física integral", potenciant, per mitjà del coneixement d'aquest esport, totes les seves possibilitats psicomotrius (ubicació espacial, perspectiva, ambidextrisme, lateralitat, llançament, parla, salts, rotacions, caigudes, coordinació conjunta i independent d'ambdues mans i peus.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades. Caldrà, si s’escau, mascareta sanitària a requeriment dels professors/res. No es podran utilitzar dutxes.

Informació pràctica

 • Horari: Divendres de 17h a 18h
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al juny.
 • Aquesta activitat està dirigida a alumnes de P4 i P5.
 • El preu de l’activitat és de 27€/mes.