Català Español

Activitats extraescolars Batxillerat

En aquesta etapa els alumnes estan molt centrats en els seus estudis i en el seu futur acadèmic i professional. Amb les activitats extraescolars pretenem per una banda que tinguin temps més lúdic i per una altra banda poder seguir formant-se pel seu futur.

A continuació, trobareu el llistat d’activitats extraescolars dirigides als alumnes de Batxillerat.

 

Informació pràctica

 • Les activitats començaran a l’octubre iacabaran al maig.

 • El pagamentde totes les activitats extraescolars es farà mensualment.

 • L’horari de les activitats de Miniempresai de Repàs específic de matèries es concretarà amb el professor en funció de la disponibilitat de l’alumnat.

Escola d’idiomes

A nivell d’ESO i Batxillerat hi haurà el següent servei per fer anglès.

 • Escola d’anglès i preparació d’exàmens: es podran apuntar tots aquells alumnes que vulguin millorar el seu nivell. Disponible de 1r a 4t d’ESO. Un dia a la setmana durant 1 hora i mitja.  Aquells alumnes que disposin un bon nivell d’anglès podrán optar a realitzar els exàmens oficials KET/PET/FIRST. KET i PET pels alumnes de l’ESO i el First pels alumnes de Batxillerat. Un dia a la setmana d’una hora i mitja cada sessió. pels de KET i PET i una sessió d’una hora i mitja pels de First. de 50 € els del First.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà mascareta sanitària a requeriment del monitor/a.

Informació pràctica

 • Horari: ESO: Dimecres de 15.30 a 17 h.
 • Preu: 85 €/mes amb un cost de 35 € anuals de material.
 • Batxillerat: Dimecres de 17 a 18.30 h.
 • Preu: 85 €/mes.
 • L’activitat començarà a l’octubrei s’acabarà en iniciar la jornada intensiva del juny.

Miniempresa

Programa educatiu de Junior Achievement que consisteix en què els alumnes creen una miniempresa, guiats per la professora d’economia i assessorats per voluntaris (emprenedors i professionals). El programa forma en valors, actitud i esperit emprenedor. La metodologia és pràctica i activa, basada en “l’aprendre fent”. Els participants aprenen a com assolir les seves metes desenvolupant confiança, creativitat i intel·ligència emprenedora, resolució de conflictes, la gestió d’equips… Gràcies al programa els alumnes desenvolupen competències i habilitats que seran essencials en el seu desenvolupament personal i clau per la seva futura carrera professional.

El programa consisteix en proposar desenvolupar una idea de negoci, crear y gestionar la seva pròpia empresa. Això suposa, buscar accionistes, fer-ne l’estudi de mercat, el pla d’empresa, efectuar la producció, idear la campanya de màrqueting, recuperar la inversió i retornar els diners als accionistes.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai.  Caldrà mascareta sanitària a requeriment del professor/a.

Informació pràctica

 • Horari: Es concretarà amb el professor.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
 • El preu de l’activitat és de 30 €/mes per una hora i mitja a la setmana.

Robòtica

Les noves tecnologies estan al nostre abast i cada vegada més presents en les nostres vides. Saber com funcionen, com es pensen i com fer-ne un ús correcte és fonamental.

L’activitat desenvoluparà diversos camps de la ciència i la tecnologia, per tal que tothom pugui trobar la temàtica que més el motiva a crear.

Donada l’actual situació social les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà mascareta sanitària a requeriment del monitor/a.

Informació pràctica

 • Horari: Dilluns de 17 a 18.30 hores.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà quan es comenci la jornada intensiva del juny.
 • El preu de l’activitat és de 35 €/mes.

Zumba

Zumba és una activitat física molt de moda pel tipus d’activitat que és i per la motivació que desperta, ja que es realitzen coreografies amb música actual. L’objectiu principal és que els nois i noies puguin gaudir de l’activitat física i dels seus beneficis saludables. També passar una bona estona amb altres companys i companyes.

Aquesta activitat serà coordinada entre La Salle Reus i l’entitat especialista en serveis esportius Mou-T, qui aportarà la professora de l’activitat.

Les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà seguir, si s’escau, les indicacions sanitàries de les diferents administracions.

Informació pràctica

 • Horari: Dijous de 17 a 18 hores.
 • L’activitat començarà a l’octubre i finalitzarà en iniciar la jornada intensiva del juny.
 • El preu de l’activitat és de 30 € al mes.

Repàs específic de matèries

El Batxillerat és una etapa en que s’ha de treballar molt i on el nivell acadèmic és força més alt. Des de l’escola s’ofereixen repassos impartits per professors, per tal de reforçar aquelles matèries on els alumnes tinguin algun tipus de dificultat.

S’ofereix tant a 1r com a 2n de Batxillerat. Els horaris es pactaran amb el professor de cada matèria una vegada s’hagi començat el curs i en funció de la disponibilitat dels alumnes que l’hagin de realitzar.

Les places d’aquesta activitat seran limitades a l’aforament de l’espai. Caldrà seguir, si s’escau, les indicacions sanitàries de les diferents administracions.

Informació pràctica

 • Horari: Es concretarà amb el professor.
 • L’activitat començarà a l’octubrei s’acabarà al maig.
 • El preu de l’activitat per una hora a la setmana de repàs serà de 30 € al mes. Si es pactés realitzar una hora i mitja, serien 45 € al mes i dues hores a la setmana serien 60 € al mes.

Tuna (1r Batxillerat)

La Tuna és un element tradicional i clàssic en la  nostra escola. Centrat en l’alumnat de 1r de Batxillerat és l’activitat que marca aquesta etapa educativa.

L’objectiu és aprendre i/o millorar l’aprenentatge dels instruments específics de la Tuna, el seu repertori i fer les tradicionals rondes creant un ambient amistós de grup.

Donada l’actual situació social, aquesta activitat es realitzarà amb les mesures que es determinin a partir de l’octubre.

Informació pràctica

 • Horari: Divendres de 15h a 16h. (Dissabtes matí).
 • Inici: S’informarà de la data exacta durant el mes d’octubre. Data de finalització a determinar.
 • El preu de l’activitat és de 30€ al mes.