Els alumnes d’Educació Infantil comencen a treballar els entorns internivells

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) està implementat a ple rendiment a les classes d’Educació Infantil i això es pot veure amb el desenvolupament del primer projecte del curs que s’està desenvolupant. Sota el nom “Tenim una missió”, cada curs està dedicant-se a investigar una temàtica diferent.

En aquest sentit, també s’han començat a implementar els entorns internivells que, ara per ara, s’han d’adaptar a les circumstàncies que marca la situació sanitària actual que no permet barrejar els grups. D’aquesta manera, els grups es fan dins de la mateixa classe.

En aquest document es pot trobar més informació sobre els entorns internivells.