Els alumnes de 3r d’ESO treballen els mandales

Els alumnes de 3r d’ESO aquests dies estan treballant els mandales. Els mandales són diagrames o representacions esquemàtiques i simbòliques del macrocosmos i del microcosmos utilitzades al budisme i a l’hinduisme com a tècnica de relaxació.

Mandala significa cercle o centre, i al voltant d’aquest punt central se succeeixen formes variades. Els seus beneficis són molt positius, d’entre els quals destaquem que augmenten la concentració, estimulen l’afectivitat i la creativitat i augmenten la concentració i la memòria. D’aquesta manera els han estat treballant els nostres alumnes.