Els alumnes de 2n d’ESO fan maquetes d’edificis de Reus amb circuits elèctrics

Els alumnes de 2n d’ESO van fer circuits elèctrics en el marc de l’assignatura de Tecnologia.

Concretament, van fer un circuit elèctric utilitzant dos interruptors i un mínim de tres bombetes. La idea era que havien de fer un edifici o element arquitectònic de Reus. Calia que ho fessin a escala i es valorava l’ús de materials reutilitzats.

Prèviament a la part pràctica, van omplir un document que es va preparar per anar seguint unes pautes. A més, aquest projecte està englobat dins del projecte FAIG en la part de l’Input i, posteriormemt, amb l’output es tornarà a fer un ús de les maquetes/projectes utilitzant la robòtica.