Els alumnes de 2n d’ESO dissenyen a Tecnologia embalatges per a tubs dentífrics

Durant les últimes hores del 2n trimestre, a la matèria de Tecnologia els alumnes de 2n d’ESO han estat treballant una activitat relacionada amb els processos tecnològics.

Concretament, la iniciativa consistia en preparar un embalatge per un tub dentífric d’unes característiques determinades. La mida del tub dentífric era una concreta, també, havia de contenir tota la informació necessària per al consumidor, fabricar-se amb una sola peça i havia de tenir una marca pròpia. Els alumnes es van encarregar de fer el croquis, el disseny i, finalment, van obtenir el producte final.