Els alumnes de 1r de Batxillerat treballen al Laboratori digital

Aquest primer trimestre els alumnes de 1r de Batxillerat, a la matèria de Ciències pel món contemporani, han començat a treballar al Laboratori digital.

Actualment, estan dissenyant un vehicle amb el programa Tinkercad, que més tard generaran amb la impressora 3D.