Preguntes freqüents sobre Secundària

Quin horari fan els alumnes d'ESO?
Dilluns, dimarts i dijous: de 8 h a 13.15 h i de 15 h a 17 h.
Dimecres i divendres: de 8 h a 14.15 h.

Els alumnes porten bata i/o uniforme?
Els alumnes de Secundària no porten bata ni uniforme escolar. Únicament es demana que vagin vestits correctament.

A Educació Física, els alumnes han de portar el xandall de l’escola?
Sí, a Educació Física els alumnes han d'usar el xandall de l’escola, que es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

Quin material escolar necessiten els alumnes?
Els alumnes de Secundària necessiten els llibres, fulls, ordinador i estoig. El primer dia de curs de cada assignatura, el professor/a especifica als alumnes el material necessari i els criteris d’avaluació de l’assignatura.

A l'ESO es necessita tenir ordinador propi?
Sí, els alumnes necessiten un ordinador que faran servir cada dia. Pot ser un notebook, una tablet o un ordinador portàtil. Cada any l'’escola ofereix la possibilitat de comprar un dispositiu portàtil a les famílies que ho sol·liciten.

A l'ESO es fan exàmens?
Cada trimestre els alumnes tenen dos parcials distribuïts en dues setmanes i cada trimestre la distribució és la mateixa. A més, també s’avalua la competència personal i social i la competència TIC. Al final de cada trimestre hi ha un butlletí de notes. Si no fan l’examen es pot recuperar sempre que es porti la justificació corresponent.

Les matèries optatives són anuals o trimestrals?
Fins ara, els alumnes triaven quina matèria optativa volien cursar, per tant, era una matèria que durava tot el curs. A conseqüència de la pandèmia, els grups bombolla de les classes no es poden barrejar, per tant, mentre duri aquesta situació d'excepcionalitat, els alumnes cursen matèries optatives trimestrals que van rotant cada trimestre. La matèria d’Alemany és anual.

Quin perfil han de tenir els alumnes que trien l'assignatura d’Alemany?
Els alumnes que volen cursar Alemany com a matèria optativa han de ser alumnes amb especial estima pels idiomes i tinguin inquietud per aprendre una nova llengua. Per a facilitar l’aprenentatge d’aquesta llengua, els alumnes cursen Alemany durant els quatre cursos d’ESO.

Com és la disciplina a Secundària?
La disciplina a l’ESO és un dels punts més importants. Des del centre es treballen molt els hàbits i es fomenta el respecte entre els companys i professors. Les faltes de disciplina es divideixen en faltes lleus, que es van acumulant i els alumnes van rebent les sancions que pertoquen, i les faltes greus, que tenen una sanció determinada per la Comissió de Disciplina. En ambdós casos, l’escola informa a la família quan el seu fill ha comès una falta lleu o greu.

Com puc comunicar-me amb el tutor/a del meu fill/a?
A la reunió d’inici de curs s’informa del correu electrònic de contacte del tutor/a. Les famílies es poden adreçar sempre que sigui necessari al tutor mitjançant un missatge al correu o a l’agenda escolar.