Català Español

Quin horari fan els alumnes d'Educació Infantil?
De dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.

Teniu servei d’acollida? 
Sí, de 7.30 a 9 hores.

Els alumnes porten bata i/o uniforme?
Els alumnes porten bata, però no hi ha uniforme escolar. La bata es pot comprar a través de la botiga online de l'escola. També han de portar una segona bata per fer activitats de pintura, que es pot escollir lliurement (preferiblement que sigui de plàstic).

A Educació Física, els alumnes han de portar el xandall de l’escola?
Sí, a Educació Física els alumnes han d'usar el xandall de l’escola, que es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

Quins llibres i material escolar necessiten els alumnes?
Setmanes abans de l'inici del curs escolar, a la web de l’escola es publica el material i els llibres que es necessiten per a cada curs. Tot el material es pot comprar a través de la pàgina web de l'escola.

La motxilla ha de ser obligatòriament la de l’escola?
Sí. Recomanem brodar-la a la part del davant per tal que el nens reconeguin fàcilment la seva. Es pot comprar a través de la botiga online de l'escola.

Com puc comunicar-me amb el tutor/a del meu fill/a?
A la reunió d’inici de curs s’informa del correu electrònic de contacte del tutor/a. Les famílies es poden adreçar sempre que sigui necessari al tutor mitjançant un missatge al correu o a l’agenda escolar.

L’escola té cuina propia o és catering?
L’escola té cuina pròpia on s’elaboren els dinars de cada dia, amb productes de proximitat. Tot regulat i controlat per una dietista.

Els alumnes que es queden a dinar, fan migdiada?
Únicament els infants d'EI3.

L'escola organitza activitats extraescolars?
El centre ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars que es poden consultar a la pàgina web de l'escola.

Es fan extraescolars al migdia?
Sí, a excepció d'EI3 que només s'ofereixen a la tarda.

Els alumnes d'Infantil fan informàtica? 
Sí, a tots els cursos.

I robòtica?
Sí, a tots els cursos.

Es fan excursions i colònies?
Cada trimestre es fa una sortida i van de colònies dos dies (passen una nit fora de casa).

Quantes hores d’anglès fan a la setmana? 
En total, fan tres hores i mitja d'anglès a la setmana des d'EI3 a EI5.

Es lliuren informes de notes?
Les famílies reben tres informes, un al gener, març i juny.

Hi ha especialista NEE i es fa suport dins de l'aula?
L'escola disposa d'una mestra d’educació especial i a les aules es fa suport per poder detectar les necessitats de cada alumnes.