Quin horari fan els alumnes de batxillerat?
Tots els dies de 8.00 a 14.15 hores.

Quantes línies té el Batxillerat?
Dues.

A la matèria d’Educació Física, els alumnes de 1r de batxillerat han de portar algun tipus de material i/o roba?
Sí, han de portar la samarreta d’Educació física de l’escola.

A Batxillerat es necessita portar ordinador propi?
Sí, ja que algunes de les matèries les treballem amb llicències digitals.

Com s’organitzen els exàmens?
Els controls parcials es realitzen en horari de cada matèria.
Els controls finals s’organitzen en ‘setmana d’exàmens’ (s’acostumen a fer dos controls per dia i s’aturen les classes).

L’alumnat té la possibilitat d’apujar nota de les matèries a final de curs, per tal de millorar-la?
Sí, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

Es pot canviar d’itinerari o alguna matèria de modalitat, una vegada s’ha iniciat el curs?
Sí, es deixa de marge tota la 1a avaluació per permetre canvis de matèries i/o itineraris.

A Batxillerat hi ha normes de disciplina?
Sí, hi ha normes bàsiques de convivència que es treballen a principis de cada curs en sessions de tutoria grupal.
El valor de la puntualitat es tracta de manera especial.

Es fa seguiment de l’alumnat des de tutoria?
Sí, d’acord amb el nostre caràcter propi és dels aspectes més importants. Es realitza una tutoria individual de presa de contacte, coneixença i validació de l’itinerari a principi de curs. Els tutors i les tutores disposen de dues hores setmanals per atendre l’alumnat en totes les seves necessitats, tant acadèmiques com personals. A més, disposem de la Comissió d’Orientació i Mediació per als alumnes que ho necessitin.

Com s’organitza el Treball de recerca?
Cada alumne/a té un/a tutor/a que en fa un seguiment exhaustiu. Es realitzen sessions de tutoria a 1r de Batxillerat per orientar-los. Es dona molta importància al fet que val un 10% de la nota de Batxillerat.

El Treball de Recerca es comença a 1r o a 2n de Batxillerat?
Es comença a 1r de Batxillerat i es treballa la part pràctica durant l’estiu.

Quines altres activitats es realitzen a part de les estrictament acadèmiques?
Tenim convenis amb universitats, tallers i xerrades cientificotecnològics, humanístics i socials; participem a les Olimpíades científiques i també en programes tecnològics, d’emprenedoria i arquitectura; assistim a representacions teatrals amb el nostre alumnat fora de l’horari lectiu; incentivem els alumnes a participar en certàmens literaris; participem en el programa de miniempreses amb Junior Achievement i, entre d’altres, oferim jornades de convivència i coaching motivacional.
A més, a 1r de Batxillerat es fa la Tuna i el viatge de fi d’estudis, i a 2n de Batxillerat fem l’Acte del finalista.

El centre disposa de laboratoris per a les matèries de modalitat més experimentals?
Sí, tenim el laboratori de química, el de física, el de biologia i també el laboratori digital.

Què es fa en el laboratori digital?
L’alumnat pensa, dissenya, imprimeix amb les impressores 3D el projecte i el completa amb l’Arduïno.

Hi ha Batxillerat Dual?
Sí, el Batxillerat Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne/a i el nord-americà.

Aquest Diploma Dual es pot començar i acabar al llarg dels dos cursos del Batxillerat?
Sí. Els nostres alumnes de l’ESO el poden començar a 2n, però els alumnes nous que venen a cursar el Batxillerat al nostre centre el poden iniciar a 1r de Batxillerat.

Si necessito quedar-me a dinar, el centre disposa de menjador escolar?
Sí.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website